Site pictogram Tilburgers.nl

Burgemeester Peter Noordanus in gesprek met buurtbewoners rond Westerpark

samenscholing verbodenNaar aanleiding van een schietpartij in het Westerpark in Tilburg-West op 24 september en het daarop volgende gebiedsverbod, heeft burgemeester Peter Noordanus op vrijdag 31 oktober een bezoek gebracht aan het park. Hierbij waren rond de veertig buurtbewoners aanwezig waaronder een jongere die bij de schietpartij aanwezig was. Volgens hem werd er uit het niets op hen geschoten en worden hij en andere jongeren te makkelijk als criminelen bestempeld.

De burgemeester heeft met de buurtbewoners het plan van aanpak voor de veiligheid rondom het Westerpark besproken en heeft daarbij toegezegd dat de groep van ongeveer 15 personen die verantwoordelijk is voor de onrust, hard zal worden aangepakt.

Voor het Westerpark en de omgeving geldt sinds 3 oktober een toegangsverbod en een samenscholingsverbod tussen ‘s avonds 22:00 uur en ‘s ochtends 6:00 uur. Het toegangs- en samenscholingsverbod loopt tot en met 2 oktober 2015. Ook mag de politie nog tot februari 2015 preventief blijven fouilleren in en rond het Westerpark. De periode is verlengd omdat er bij recente controles messen en honkbalknuppels zijn gevonden.

Eerder deze week antwoordde de burgemeester per brief op vragen van de PvdA-fractie over de maatregelen en de veiligheid in het Westerpark en de directe omgeving. Hierin verklaarde hij dat er een concept plan van aanpak gemaakt is voor de verbetering van de veiligheid in en om het Westerpark. Dit is aan de bewoners voorgelegd met het verzoek om (aanvullende) suggesties.

Naast het toegangs- en samenscholingsverbod worden een aantal aanvullende maatregelen genomen zoals aanpassen van het verlichtingsniveau in het park, extra inzet van politie en een persoonsgerichte aanpak van personen die overlast veroorzaken. Het terugdringen van de overlast ’s avonds heeft volgens de burgemeester op dit moment de hoogste prioriteit zowel bij bewoners als bij politie en gemeente. Bewoners zullen door de wijkregisseur worden geïnformeerd over de maatregelen en de voortgang.

Mobiele versie afsluiten