Site pictogram Tilburgers.nl

Burgemeester Noordanus voor manifest ‘Joint Regulation’

Gereguleerde wietteelt: straks gewoon als plant in de achtertuin?
Gereguleerde wietteelt: straks gewoon als plant in de achtertuin?

De gemeenteraad moest maandagavond beslissen of het rapport over softdrugsbeleid in Tilburg, ‘Integraal Appèl’ geheim gehouden moet worden. Echter, dit voorstel was inmiddels al achterhaald sinds het NRC een groot artikel, ‘Tilburg Wietstad’, had gepubliceerd dat geheel gebaseerd is op dit rapport. Burgemeester Noordanus zag zelf ook dat geheimhouding tamelijk overbodig was geworden, maar wél wilde hij nog even enkele juristen laten beoordelen of er nog (strafrechtelijke) feiten in staan, die nog niet op straat liggen. Met deze slag om de arm wordt het rapport voorlopig geheim gehouden, maar vrijgegeven als dat kan.

Enkele uren later boog de raad zich opnieuw over een softdrugskwestie: het manifest ‘Joint Regulation’. In dit manifest staat, dat 23 burgemeesters van kleine en grote gemeenten een andere weg willen inslaan op het gebied van softdrugs. Zij willen dat niet alleen de verkoop, maar ook de teelt wordt gereguleerd. Dit wordt uitgelegd op de website en in een aflevering van Brandpunt van 26 januari.

De 23 deelnemende burgemeesters ondertekenen het manifest met de titel Joint Regulation op vrijdag 31 januari in Utrecht, op een bestuurlijke bijeenkomst over de regulering van cannabisteelt. Om er zeker van te zijn dat ook burgemeester Noordanus dit manifest zal ondertekenen, diende GroenLinks een motie in om hiervoor een raadsmeerderheid te vinden. Nog geen jaar eerder, in maart 2013, moest Peter Noordanus nog bij minister Ivo Opstelten gaan pleiten voor gereguleerde wietteelt, wat hij zeer tegen zijn zin deed. Tot ieders verrassing hoefde er deze keer niet over de motie gestemd te worden, maar nam de burgemeester de opdracht direct over. Zo snel dat een discussie niet eens meer gevoerd kon en hoefde te worden. Hoewel hij niet in eigen persoon naar de bijeenkomst kan, zal een wethouder namens hem het manifest ondertekenen. ”

Ik wil duidelijk maken dat het huidige beleid niet het effect heeft dat gewenst was.” legde hij uit aan de raad. Waarmee aansluit bij de andere burgemeesters die stellen dat zij driekwart van hun politiecapaciteit kwijt zijn aan wietgerelateerde zaken en dat het beleid van de minister niet het antwoord is op de problemen waar de steden mee te maken hebben.

Met name het CDA, dat fel tegenstander is van softdrugs, was hier tamelijk gepikeerd over. Fractievoorzitter Marcel van de Hoven verklaarde via een persbericht, dat tijdens de raadsvergadering nog verzonden werd: “Het CDA Tilburg neemt hier afstand van en vindt de ondertekening van het genoemde Manifest een teken van het feit dat een meerderheid van de raad zich laat misbruiken als spreekbuis van de coffeeshophouders.” Het CDA Tilburg stelt dat juist het gebruik van cannabis slecht is voor de gezondheid en dat ook de veiligheid in de stad niet verbetert door het reguleren van wietteelt.

Het CDA deelt het argument van minister Ivo Opstelten dat internationale verdragen gereguleerde wietteelt niet zouden toestaan. Maar de Groningse hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer zei tegen Brandpunt: “In die verdragen zit een escape: het is strafbaar maar je hoeft niet te vervolgen. Daar hebben wij gebruik van gemaakt bij verkoop aan de voordeur en dat zou je ook bij de teelt kunnen doen.” Marcel van den Hoven besloot met: “In de ogen van het CDA Tilburg is het Manifest dan ook een schijnheilig en naïef schrijven en in onze ogen een typisch gevalletje ‘boter op het hoofd’.”

Tijdens de behandeling in de raad, terwijl de discussie in de kiem werd gesmoord door burgemeester Noordanus, tweette wethouder Erik de Ridder (ook CDA):

Dit was toch tegen het zere been van enkele CDA-raadsleden, die hem na afloop van de vergadering toch even op zijn Twitter-gedrag gingen aanspreken.

Mobiele versie afsluiten