Site pictogram Tilburgers.nl

Burgemeesters in grote steden werken harder

De ambtsketen van de burgemeester van Tilburg. Foto: John Geerts

Dit is de conclusie uit het onderzoek dat gehouden is door de Tilburgse School voor Politie en Bestuur in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Burgemeesters besteden gemiddeld 57,5 uur per week aan hun functie. Echter die van de grote gemeenten maken doorgaans de meeste uren, waarnemend burgemeesters de minste. Dit staat in het rapport Majesteitelijk en magistratelijk

De onderzoekers stuitten op aanzienlijke verschillen in tijdsbesteding tussen groepen burgemeesters. Zo besteden burgemeesters van gemeenten tot en met 50.000 inwoners aanzienlijk minder uur per week aan hun werkzaamheden als burgemeester (gemiddeld tussen 54 tot 58 uur) dan burgemeesters van gemeenten vanaf 50.000 inwoners (gemiddeld tussen 63 tot 67 uur). De absolute tijdsbesteding van burgemeesters hangt volgens de onderzoekers samen met de gemeentegrootte.

Waarnemend burgemeesters werken gemiddeld ruim 8 uur en drie kwartier minder per week dan kroonbenoemde burgemeesters. Ook de ervaring als burgemeester maakt verschil: burgemeesters met 7 tot en met 12 jaar werken gemiddeld ongeveer 4 uur in de week meer dan burgemeesters met 2 tot en met 6 jaar ervaring.

De enquête geeft ook inzicht in de tijdsbesteding van burgemeesters aan de verschillende taken die zij vervullen. Van de grofweg 38 taken die te onderscheiden zijn, steekt de burgemeester de meeste tijd in zijn voorzitterschap van de raad en het college. Hij besteedt daar gemiddeld 16,4 procent van de tijd aan, ofwel 9,4 uur per week. In de top 10 staan verder het uitvoering geven aan zijn eigen portefeuilles. Het onderhouden van contacten met de samenleving staat ook hoog op de lijst, evenals het representeren van de gemeente. Die taak wordt gevolgd door de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Aan activiteiten in het kader van intergemeentelijke samenwerking besteden burgemeesters ruim 10 procent van hun tijd. Nevenfuncties, de ombudsfunctie en het rechtmatigheidstoezicht staan lager in de top 10, maar vragen toch altijd nog meerdere uren per week. Gemiddeld besteden burgemeesters naar eigen zeggen 1,02 uur per week aan bezoldigde nevenfuncties.

Bron: Binnenlands Bestuur

 

.

Mobiele versie afsluiten