Site pictogram Tilburgers.nl

Burgemeesters luiden de noodklok in Den Haag

Theo Weterings

1 miljoen inwoners van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van in Nederland hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en de gezondheid.

Dit was al langer zo en de coronacrisis heeft hier nog een flinke klap bovenop gegeven. Ondertussen ontvangen gemeenten al jarenlang te weinig geld van de Rijksoverheid om problemen op te lossen. In tegendeel: op veel van deze terreinen is de afgelopen 10 jaar bezuinigd.

Nu is er een slordige 2 miljard euro nodig om de grootste noden te kunnen verhelpen. Voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen.

15 burgemeesters
Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Paul Depla (Breda), Johan Remkes (Den Haag), John Jorritsma (Eindhoven), Koen Schuiling (Groningen), Emile Roemer (Heerlen), Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden), Ina Adema (Lelystad), Frans Backhuis (Nieuwegein), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Cor Lamers (Schiedam), Theo Weterings (Tilburg), Jan van Zanen (Utrecht) en Jan Hamming (Zaanstad. Vroeger wethouder van Tilburg).
Manifest van juni 2020:
* Manifest-kwetsbare-gebieden-1

Met die boodschap trekken 15 burgemeesters van de grotere steden – waaronder burgemeester Theo Weterings van Tilburg – op woensdag 26 mei opnieuw naar Den Haag, gesteund door veel (landelijke) media en door tal van maatschappelijke organisaties én uitvoerings-organisaties: Aedes, PO-raad, VO raad, Movisie, VNO/NCW, Jeugdzorg Nederland, MKB Nederland, UWV Werkbedrijf, DIVOSA, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, VSNU, Maatschappelijke Alliantie, Krajicek Foundation, Johan Cruijff Foundation, Sociaal Werk Nederland, CEDRIS en NOC/NSF.

Opnieuw, want in juni 2020 stelden deze burgemeesters al een gezamenlijk manifest op. Dit manifest heeft echter nauwelijks effect gehad.

In een gezamenlijk persbericht schrijven ze:

Veel bewoners in 16 kwetsbare gebieden in ons land lukt het niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Mobiele versie afsluiten