Site pictogram Tilburgers.nl

Burgerinitiatief ‘Rewind’ stopt met voorbereidingen laagdrempelig muziekcentrum in de Spoorzone

Rewind stoptDe voorbereidingen voor het burgerinitiatief Rewind van Perry Janssen en Peter IJpelaar, waarin ze samen bands en artiesten zouden gaan faciliteren met oefenruimtes in de Spoorzone is stopgezet. Dit liet Perry Janssen zondagavond teleurgesteld via zijn Facebookpagina weten.

Stopzetten voorbereidingen Rewind

In oktober 2013 ontstond bij mij (Perry Janssen) en mijn collega (Peer IJpelaar) het idee voor een laagdrempelig muziekcentrum in de Spoorzone van Tilburg. Het zou een thuishaven moeten worden voor Tilburgse muzikanten die verder hun weg in de muziek willen zoeken. Rewind wou hen faciliteren en daarin van dienst zijn, in de ruimste zin des woord.

Wij hebben onze plannen als burgerinitiatief ingediend en deze zijn door de Gemeente Tilburg positief beoordeeld. Van alle kanten hebben wij steun en medewerking gehad waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Onze plannen waren ambitieus en we hadden onszelf de verplichting opgelegd om slechts één keer een bijdrage van de gemeente te vragen, waarna het muziekcentrum zichzelf zou moeten kunnen bedruipen.
We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt en dat werd ook duidelijk toen bleek dat de aanpassing van de gewenste bedrijfsruimte toch bijzonder kostbaar bleek, te kostbaar. Vandaar dat wij na rijp beraad in september hebben afgezien van die specifieke ruimte.

Rewind is meteen op zoek gegaan naar een alternatieve ruimte waarbinnen wij onze activiteiten volgens plan en voor 1 maart 2015 konden ontplooien. Ondanks vele gesprekken hebben wij deze ruimte niet kunnen vinden.

Inmiddels is erg veel kostbare tijd verloren gegaan en dat is helaas ook ten koste gegaan van het aanvankelijke enthousiasme bij enkele partijen en gesprekspartners.

Daarmee zijn uiteindelijk drie belangrijke elementen uit ons plan niet haalbaar gebleken : het werken binnen het vooraf gestelde budget, werkruimte binnen de Spoorzone en een breed draagvlak.

Rewind wil geloofwaardig blijven en trekt hieruit haar conclusies, wij kunnen op korte termijn ons initiatief niet realiseren en hebben besloten te stoppen met de voorbereidingen.

Wij beseffen dat ons besluit vele gesprekspartners en muzikanten raakt, zeker omdat we vol overtuiging een jaar lang keihard hebben gewerkt en vele contacten hebben gelegd. Ook het feit dat wij deze boodschap moeten brengen naar de partijen die ons in de toekomst bij zouden staan met raad, daad, mankracht en middelen, doet erg veel pijn.

Toch willen we enigszins positief eindigen: hoewel ons initiatief nu in het zicht van de haven strandt hopen we toch dat er vanuit onze ideeën een positieve werking uitgaat naar iedereen die met muziek bezig is. Misschien zijn we er toch in geslaagd om een zaadje te planten dat nog eens ergens wortel zal schieten.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, het luisterend oor, de adviezen, de hulp, het begrip en het geduld.

REWIND

Mobiele versie afsluiten