Site pictogram Tilburgers.nl

Burgerinitiatief ‘Rewind’ voorziet in laagdrempelige facilitering voor bands

spoorzone hal 70 rewindPeter IJpelaar en Perry Janssen zijn maandagavond 14 april te gast als insprekers bij de commissie Vestigingsklimaat om hun burgerinitiatief te verdedigen. Samen willen zij een stichting oprichten, Rewind, om bands en artiesten te faciliteren met oefenruimtes en al wat zoal nodig is om te repeteren en op te gaan treden.

Peter IJpelaar is sinds vier jaar beheerder bij de Hall of Fame in de Spoorzone, waar drie oefenruimtes zijn en hij heeft de ambitie om dit uit te breiden, aangezien de ruimtes bij de Hall of Fame altijd vol zijn. Perry Janssen was begin jaren ’90 de mede-oprichter en mede-eigenaar van het bedrijf Remote Artists, dat in Tilburg onderdak bood aan ruim 50 bands. Remote Artists beschikte tevens over een knus muzikantencafé en bood de muzikanten allerhande faciliteiten en support.

Perry vertelt: “Met onze band, Remote, waren we op zoek naar repetitieruimte en die vonden we in een leeg staande fabriekshal aan de Tongerlose Hoefstraat. Maar de huur was eigenlijk te hoog en dus zochten we meer bands die daar kwamen repeteren om samen de huur te delen. Hieruit zijn we eerst een artiestenvereniging begonnen en alle bands werden lid van de vereniging. Dit ging heel goed en de drie ruimtes met studio’s die we hadden zaten altijd vol. Er kwam geleidelijk aan een muzikantencafé bij en het groeide uit tot een muzikaal centrum. Daaruit besloten we, samen met alle leden die daar hun toestemming aan gaven, om er een bedrijf van te maken, een v.o.f.”

Helaas heeft Remote Artists noodgedwongen haar deuren moeten sluiten door nieuwbouwplannen van een projectontwikkelaar.

Perry: “Toen 013 werd gebouwd werd Remote Artists uitgenodigd om daar de repetitieruimten te gaan beheren en dat zou betekenen dat ons bedrijf ophield te bestaan en dat we op de loonlijst van 013 zouden komen. Ik zag dat wel zitten, ook omdat het financieel inmiddels wat minder goed ging, maar mijn zakelijke partners niet en daarom ben ik toen opgestapt als mede-eigenaar.”

Peter IJpelaar en Perry Janssen
Peter IJpelaar en Perry Janssen

Over zijn eigen achtergrond vertelt Perry: “Zelf kom ik uit de grafische industrie en ik had mijn eigen drukkerij. Die heb ik weg moeten doen toen ik zeven jaar geleden een hartinfarct kreeg en moest revalideren. Ik heb daarna nog verschillende banen gehad, maar met bijna 50 jaar is het heel moeilijk om weer werk te vinden, zeker in de grafische industrie. Maar ik heb ook nog de muziek en daarom ben ik eens bij de Hall of Fame binnengelopen en aangeboden dat ik wel het en en ander wilde doen. Zo heb ik Peter leren kennen en vatten we het idee op om Remote 2.0. op te starten, wat dus nu stichting Rewind gaat heten. Het moet vooral een laagdrempelig muziekportaal zijn voor bands en artiesten en daarom is het moeilijk om er een bedrijf van te maken. Als bedrijf moet je overal geld voor vragen en daarmee is de laagdrempeligheid snel weg. Daarom willen we er een stichting van maken.”

“We hebben veel onderzoek gedaan in de stad, alle podia en opleidingen bezocht, met heel veel mensen gesproken en de conclusie is dat er te weinig repetitieruimten in de stad zijn. De zes compleet uitgeruste oefenruimtes van poppodium 013 worden per 1 oktober aanstaande opgeheven vanwege de verbouwing en Stichting Ateliers heeft 17 bands op de wachtlijst staan. Ikzelf heb een lijst van bands die ruimte zoeken en alles bij elkaar zijn ongeveer 60 bands nu op zoek naar een plek om te repeteren. Dit initiatief is dus echt niet bedoeld om oneerlijk te concurreren of om subsidie bij anderen weg te kapen. De financiering zal uit de verhuur van ruimten moeten komen, maar we werken ook nu al samen met onder meer de opleiding ‘Sound & Vision’ van het ROC. We willen werkervaringsplaatsen en stageplaatsen bieden, waarmee we bands op allerhande manieren kunnen faciliteren. Ook met de zakelijke kant en een muzikantenbank, een soort ‘UWV van de Muziekanten’.”

De gemeenteraad heeft bij de programmabegroting 2014 besloten om een fonds op te richten, waarmee meer aandacht voor Burgerparticipatie concreet vorm gegeven kan worden en daarvoor in 2014 en 2015 jaarlijks € 250.000 te reserveren. Van enkele raadsleden kregen zij de tip om met hun idee een Burgerinitiatief in te dienen bij de gemeente. Dit is aanleiding voor Peter IJpelaar en Perry Janssen om een aanvraag in te dienen, waarin de raad wordt verzocht een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een multi-muzikale ruimte voor muzikant en artiest.

Perry: “Dit bedrag is gebaseerd op een kale ruimte in de Spoorzone, dus het bedrag dat we nodig hebben kan alleen maar omlaag gaan, als blijkt dat we een ruime kunnen gebruiken die al is voorzien van faciliteiten. Hal 70 zou ideaal zijn, aangezien die ruimte al heeft wat we nodig hebben en we dus weinig hoeven te investeren. In ons plan zetten we in op 32 bands die gaan repeteren in drie ruimtes, dat is voorzichtig ingeschat. De bedoeling is uiteindelijk dat er mensen kunnen gaan werken, maar zelf gaan we als bestuur niet op de loonlijst. Ook een commercieel café is niet de bedoeling, maar natuurlijk heb je wel een soort kantine, een ontmoetingsruimte voor artiesten nodig. Als bands op elkaar moeten wachten, omdat de één nog bezig is en de volgende wat te vroeg komt, laat je die mensen niet buiten staan. Dan is het prettig als ze binnen kunnen wachten en even wat kunnen drinken.

Mobiele versie afsluiten