Site pictogram Tilburgers.nl

Burgerinitiatief voor stadskantoor Udenhout

De Stadswinkels in de Reeshof, Udenhout en Berkel-Enschot, waar burgers terecht konden voor paspoorten, rijbewijzen en vragen aan de gemeente over allerhande voorzieningen, zijn inmiddels allemaal gesneuveld door de bezuinigingen. Deze beslissing is in november 2011 door de gemeenteraad genomen. Voor mensen die ver van het centrum van Tilburg wonen, betekent deze sluiting dat ze langer en verder moeten reizen voor deze diensten.

In Udenhout is mevrouw José van Strien, doktersassistente van een huisarts in Udenhout, een burgerinitiatief gestart om één middag in de week een Loket-Z/Stadswinkel in het dorp geopend te krijgen, zodat dorpsbewoners niet naar Tilburg hoeven te reizen voor een paspoort, rijbewijs of zorgvraag. Ze vertelde: “Udenhout heeft een grote groep oudere inwoners voor wie het moeilijk is om naar Tilburg te reizen, ook hebben deze mensen lang niet allemaal een computer en kunnen ze daar niet mee omgaan. Maar ook vanuit jongeren zijn er veel bezwaren, vanwege het moeten vrij nemen van werk. “Dit initiatief werd maandag besproken in de commissie ‘Modern Bestuur’ van de gemeenteraad. In haar voorstel vertelde mevrouw Van Strien dat ze de zorgorganisatie ASVZ in Udenhout gratis ruimte wil bieden voor een Stadswinkel/Loket-Z op woensdagmiddag en ze vraagt of de gemeente op die middag een ambtenaar beschikbaar heeft voor dit loket.

Dit voorstel leidde tot een behoorlijk verwarrende discussie in de commissie. Hierbij was de belangrijkste vraag voor de VVD en D66 of het voorstel extra kosten zou opleveren voor de gemeente, of niet. Deze twee partijen waren het met wethouder Joost Möller eens, dat dit zou neerkomen op het terugdraaien van een bezuiniging en zij vonden het dan ook niet nodig om er een discussie over te voeren. Daarentegen wilden onder meer TVP, SP, PvdA en CDA wel verder praten over het voorstel en de belangrijkste vraag was daarbij nog steeds hoeveel dit loket zou kosten en wie dat moest betalen. Maar een inzicht in de kosten zat niet bij het voorstel.

Loes Dielissen, TVP: “Ik wil erop wijzen dat deze mensen zelf naar een gratis ruimte hebben gezocht, wat de grootste kostenpost is van de Stadswinkel. Bevolking is voor 25% ouder dan 75 en daar moet je op inspelen. Ik ben nu wel benieuwd naar kostenplaatje van de wethouder.” Joost Moller reageerde hier wat ongeduldig op, omdat hij twee keer eerder de kosten van de Stadswinkel naar de raad heeft gestuurd, maar hij was natuurlijk bereid dat nóg een keer te doen: “Die kosten zijn al onderzocht en toegestuurd, maar ik zal alle correspondentie doorsturen, met alle varianten in openingsuren.”

Voor burgers zoals mevrouw Van Strien, die de moeite nemen om met een voorstel te komen, zijn deze procedures volstrekt onduidelijk en niet te begrijpen. Ze kon dan ook niet weten wat de impact van haar uitspraak is, namelijk dat als de gemeente volgens haar moet bijdragen in de kosten, dat dit voor VVD en D66 reden is om “nee” te zeggen en het onderwerp niet verder te willen behandelen. Dit gedrag van de raadsleden schoot dan ook de voorzitter, Bart van de Camp, in het verkeerde keelgat: “Zo gaan we niet met burgers om.” zei hij. Besloten werd om verder te praten over de Stadswinkel in Udenhout als de kosten duidelijk zijn.

Mobiele versie afsluiten