Site pictogram Tilburgers.nl

Burgerintiatief ‘Zorg in de Buurt’ van Theresia krijgt steun van raad en college

Theresia-ZorgindewijkBewoners van de wijk Theresia en de stichting Stadstuin Theresia hebben een verzoek gedaan voor een bijdrage van €56.500,- voor hun burgerintiatief Project Zorg in de Buurt om een zorgonderneming te starten in de wijk. De commissie Sociale Stijging voerde hier maandag 17 februari een discussie over, nadat twee insprekers hun plan hadden toegelicht.

Met het project ‘Zorg In De Buurt’ willen de stichting Stadstuin Theresia en de wijkbewoners zorg gaan aanbieden in de buurt, waarbij zij uit gaan van de vraag. De initiatiefnemers denken hierbij aan dagbesteding voor wijkbewoners met een lichte beperking en buurtdiensten zoals onder andere kinderopvang, huiswerkbegeleiding, een prikpost en een boodschappendienst.

De commissie was tijdens de bespreking van dit plan erg enthousiast en lovend. Sjef Robben: “Het CDA en ik zijn blij dat dit vlak voor de verkiezingen plaatsvindt, dat geeft namelijk duidelijkheid. Wij vinden het niet belangrijk wat het college vindt, want wij zijn razend enthousiast. Blijkt wel dat Theresia altijd al een fijne wijk is geweest waar de mensen samen mooie dingen doen: kinderspeeltuin, kerkgebouw dat behouden is en waar veel activiteit is. We zijn hartstikke voor.” Ruud van Esch: “Zorg in de wijk, dat moet je koesteren, ook al is het plan niet optimaal geformuleerd. We zijn gewend aan plannen van ambtenaren die tot op de komma precies zijn uitgewerkt, maar met burgerinitiatieven moet je daar wat makkelijker mee omgaan. Aan de slag en laat zien aan de gemeente dat er ook anders gewerkt kan worden aan zorg in de wijk.”

Een meerderheid van de commissieleden besloot om het burgerinitiatief van de Stichting Stadstuin Theresia de gevraagde bijdrage van €56.500,- te geven en ook kreeg wethouder Marjo Frenk de opdracht om met de Stichting Stadstuin Theresia in overleg te gaan om af te spreken hoe en waarmee de gemeente dit initiatief gaat ondersteunen. Marjo Frenk nam deze opdracht met enthousiasme aan: “Ik vind dit een spannende ontwikkeling, erg positief. Ook het college is erg enthousiast over het initiatief, dus het is niet de vraag of het doorgaat, maar op welke manier.”

In 2008 werd bekend dat basisschool De Stappen (Theresiastraat) zou verhuizen naar een nieuwe accommodatie, waardoor het karakteristieke schoolgebouw uit 1933 en het omliggende terrein leeg zouden komen te staan. De burgers in de wijk hebben het initiatief genomen om het gebouw te behouden en te bestemmen voor woningen, een stadstuin en ruimte voor maatschappelijke doeleinden.

Met projectontwikkelaar Van Der Weegen, de gemeente en de stichting Stadstuin Theresia is in 2010 overeengekomen dat de stadstuin (900 m2) en de oude aanbouw aan de Theresiastraat eigendom werden van deze stichting. Tevens is besloten dat de projectontwikkelaar het grootste deel van het oude schoolgebouw zou opleveren als zeven kluswoningen en daarnaast vier nieuwbouwwoningen zou realiseren op het voormalige speelterrein; De Nieuwe Stappen. Er is toen ook besloten dat de tuin en het resterende deel van het gebouw bestemd zijn voor maatschappelijke doeleinden. Deze buurtaccommodatie bestaat uit een aantal algemeen te gebruiken ruimtes, een behandelkamer, een keuken en een rolstoeltoegankelijk toilet.

Inmiddels is de verbouwing voor een belangrijk deel gereed, zijn acht van de twaalf woningen verkocht en leggen buurtbewoners dit voorjaar de tuin aan. Vanaf half maart dit jaar zullen buurtbewoners de gelegenheid krijgen om volop gebruik te maken van deze faciliteiten.

De stichting Stadstuin Theresia draagt zorg voor het beheer en de exploitatie van de stadstuin en buurtgebouw. Het dagelijks bestuur bestaat uit actieve buurtbewoners met veel ervaring in dit soort trajecten. Enkele bewoners ondersteunen het bestuur met praktische zaken. Eens per kwartaal organiseert de stichting een overleg dat openstaat voor alle buurtbewoners. Afgelopen januari (2014) dachten zo’n 35 bewoners mee over de toekomstplannen en zijn diverse werkgroepen van start gegaan.

Mobiele versie afsluiten