Site pictogram Tilburgers.nl

Burgerparticipatie, hoe doen we dat?

Voorzitters wijk- en dorpsraden spreken in bij de commissie ‘Modern Bestuur’

In juni 2011 was wethouder Berend de Vries aan de slag gegaan met de klus die ‘burgerparticipatie’ heet: burgers laten meepraten over de stad. Immers, “De Tilburger moet meer en vaker betrokken worden bij de politiek in de stad en bij beslissingen die er op het stadhuis worden genomen.” zo vond de gemeenteraad toen al. Deze klus begon met een experiment om burgers mee te laten praten over meepraten. Het resultaat was een aantal praktische tips en opmerkingen van burgers, via de ‘crowdsource’-website Uservoice.com. Vervolgens gaf de wethouder een presentatie hierover aan raadsleden, ambtenaren en pers. De conclusie van deze presentatie was: “Burgers betrekken lukt alleen als er wederzijds vertrouwen is, dat is de basis voor een open communicatie. Daarom kunnen ambtenaren prima reageren op suggesties van burgers.”

Dit experiment resulteerde zeven maanden later, in januari 2012 in een ‘Visie Burgerparticipatie’, waarin de rol van de wijk- en dorpsraden staat beschreven. Hierin werden vragen gesteld over onder meer het draagvlak en de herkenbaarheid van deze raden en de verhouding van de raden met andere manieren waarop burgers willen meepraten. Volgens de visie het belangrijkste nadeel de matige herkenbaarheid van de wijkraden vanwege het nagenoeg ontbreken van diversiteit. Besloten werd om de visie te gaan uitvoeren. Het resultaat hiervan lag vandaag bij de commissie ‘Modern Bestuur’ op tafel: ‘Uitvoeringsagenda Burgerparticipatie 2012-2014’.

Voor deze vergadering waren vier voorzitters van wijk- en dorpsraden naar het stadhuis gekomen om de raadsleden toe te spreken: Leo Prins van Dorpsraad Udenhout, Robert Holl van dorpsraad Berkel-Enschot, Ruud Zuer van wijkraad De Blaak en Marlies Lebesque van Wijkraad Korvel-Westend-St.Anna. Alle vier hadden ze scherpe kritiek, vooral omdat ze vonden dat ze niet betrokken worden bij plannen van de gemeente en dat ze zich niet serieus genomen voelen. Ook met digitale communicatie hebben ze moeite. Het liefst willen ze een ambtenaar op het stadhuis die op elke vraag een antwoord heeft en die met hen contact opneemt als er een onderwerp speelt dat hun wijk of dorp raakt.

Raadsleden Mieke Heuvelmans (D66) en Marc Vintges (GroenLinks) zien Burgerparticipatie breder dan alleen de wijk- en dorpsraden. Marc Vintges: “Betrek burgers bij de voorbereiding tot en met besluiten en uitvoering van plannen in hun omgeving. Dat kan een individuele burger zijn, maar ook meer. Bijvoorbeeld bij de inrichting van hun straat, parkeerplaatsen en dergelijke. Burgers voelen zich serieus genomen als ze inbreng hebben op hun directe leefomgeving. Op deze manier kan het breder.” Mieke Heuvelmans: “De wijk- en dorpsraden zijn slechts een onderdeel van Burgerparticipatie. Ik merk een generatiekloof. Er is weinig rekening gehouden met social media met laagdrempeligheid. Interactief en actief burgerschap horen bij de ‘civil society’.” Het onderwerp ‘civil society’ en wat dat betekent staat in de loop van 2013 op de agenda. Oscar Dusschooten (VVD) valt haar bij: “Ik vrees voor de nota ‘civil society’. Vergeten we nou niet gewoon om mensen het gevoel te geven dat ze serieus genomen worden? De wijk- en dorpsraden zijn niet de enige communicatiekanalen richting de gemeente.”

Echter, een meerderheid lijkt het inzetten van de moderne, digitale hulpmiddelen zoals social media niet wenselijk te vinden, evenals het voorkomen van vele bureaucratische tussenlagen. Met name de wijk- en dorpsraden blijken moeite te hebben met het verzamelen van informatie op internet en verwijten de gemeente dat ze slecht geïnformeerd worden. Ook kunnen ze geen jongeren vinden om in de raden mee te doen: “Die 18-jarigen hebben het te druk en zouden hier vanmorgen ook niet kunnen zitten.” aldus Leo Prins. De uitvoeringsagenda lijkt vooral op een flinke, opgetuigde ‘Kerstboom’ die voor degenen die ermee aan de slag moeten, moeilijk te begrijpen is. De discussie hierover is dan ook nog niet afgelopen en wordt in januari voortgezet in de nieuwe commissie ‘Bestuur’.

Ondanks dat Burgerparticipatie in de portefeuille van wethouder Berend de Vries thuishoort, had wethouder Auke Blaauwbroek in zijn speech bij de slotbijeenkomst van het Huis van de Wereld op 13 december hier al een duidelijke mening over: “Burgerparticipatie en Civil Society moeten we stimuleren, maar dan wel met eigen regie en de gemeente aan het roer.”

Mobiele versie afsluiten