Site pictogram Tilburgers.nl

Burgers spreken de gemeenteraad toe over Wijkevoort

Een van de insprekers tijdens de Wijkevoort zienswijzes   Foto: John Geerts

Wijkevoort. Nadat in de zomer van 2021 het bestemmingsplan ter inzage lag, hebben een slordige 500 mensen – individuele burgers en namens organisaties – een zienswijze ingediend. Vervolgens heeft de gemeente Tilburg daarop gereageerd en werd er gelegenheid gegeven om te komen inspreken in de gemeenteraad. Daarvoor hebben 70 mensen zich opgegeven. Deze sessies worden verspreid over twee dagen gehouden op 11 en 18 oktober.

Maar voordat de burgers het woord krijgen, mag eerst het projectteam van de gemeente nog eens vertellen over de grootse plannen voor Wijkevoort. Daar zit weinig nieuws bij: het aantal inwoners neemt toe, er is werkgelegenheid nodig, er is weinig leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en het wordt heus een groen, duurzaam en ecologisch verantwoord bedrijventerrein.

De nieuwe raadszaal Foto: John Geerts

Maar ook een oude bekende kreet duikt ineens op: de ’tripel helix’. Deze term staat voor de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers en werd 10 jaar geleden al veel gebruikt om Wijkevoort aan de man en vrouw te brengen. En in 2018 werd het nog gebruikt om aan te geven dat het echt zou gaan om technologische, innovatieve bedrijven in de vliegtuigsector, als versterking voor vliegbasis Gilze-Rijen. Daarna is deze ’tripel helix’ bij de oude herinneringen op zolder komen te liggen en had nooit meer iemand het erover. Tot nu. Wijkevoort moet een ‘hoogwaardige en inspirerende campusomgeving worden’.

Papieren koeien
De gemeente Tilburg had zich al eerder de spot op de hals gehaald door ’te salderen met papieren koeien’. In Wijkevoort zaten ooit twee veebedrijven met op papier een vergunning voor de uitstoot van stikstof. Echter, de laatste koeien zijn daar inmiddels al vier jaar geleden vertrokken, dus van enige stikstofuitstoot van deze dieren is al geen sprake meer. Deze stikstofuitstoot bestaat alleen op papier als stikstofruimte. Gemeente Tilburg vindt het verdedigbaar om deze stikstofruimte te gebruiken voor de bedrijven op Wijkevoort, die dan dus weer echt stikstof gaan uitstoten. De logica – onder andere van omwonenden – dat het raar is om te compenseren met niet echt bestaande stikstofuitstoot, is niet de logica van de gemeente. Want het is wettelijk toegestaan en dus mag het en dus is het niet erg.

Wethouder Bas van de Pol schrijft druk mee tijdens de inspreeksessies Foto: John Geerts

Op vragen van de raad of er nou al meer bedrijven interesse hebben getoond, moet wethouder Bas van de Pol het antwoord schuldig blijven, hij is niet actief op zoek gegaan naar bedrijven. Daarbij komt er een adviescommissie die onafhankelijk gaat adviseren over welke bedrijven geschikt zouden kunnen zijn. Maar op de vraag of er ook bewoners in deze adviescommissie mogen – een vraag van Lokaal Tilburg – komt geen duidelijk antwoord. Het zullen mensen moeten zijn met deskundigheid en die passen ‘bij het inhoudelijke profiel’. Dat klinkt als een onuitgesproken “nee”.

Daarna gaat de inspreeksessie echt van start met elk uur 4 of 5 burgers, dan wel vertegenwoordigers van organisaties. De rode draad wordt al vrij snel duidelijk en blijft de hele middag en avond doorklinken. Zienswijzen van burgers zijn niet goed gelezen, slecht en niet inhoudelijk beantwoord en van meet af aan staan burgers – waaronder de inwoners – buitenspel. Wat iedereen al wist werd nog weer eens duidelijk. Inwoners zijn boos, maar ook moe gestreden en hebben geen hoop meer en geen vertrouwen in de politiek. Ze smeken haast ik elke toonaard de raad om een andere beslissing te nemen, vaak tegen beter weten in. Iedereen weet dat de coalitiepartijen toch niet gaan luisteren en een enkeling spreekt dat ook uit. Zeker is wel dat bewoners zullen doorvechten tot aan de Hoge Raad en de Stichting Ecocide Nederland zal worden gevraagd om een procedure tegen de gemeente Tilburg op te starten. Deze stichting is van mening dat vernietiging van de ecologie een misdaad is en brengt bedrijven en overheden voor de rechter die zich daaraan schuldig maken.

Even pauze tijdens de inspreeksessies in de nieuwe raadszaal van Tilburg Foto: John Geerts

Voorstanders, of toch niet?
Een opvallend uurtje met insprekers is ingericht voor vier heren die voorstanders zijn van bedrijventerrein Wijkevoort. Een Tilburgse ondernemer die meer ruimte nodig heeft en twee lobbyisten van VNO-NCW en BORT, die uitleggen dat het mkb echt meer ruimte nodig is en dat er echt niet meer genoeg plaats is op bestaande bedrijventerreinen. Raadslid Bea Mieris (PvdA) legt de vier heren voor, dat Wijkevoort helemaal niet bedoeld is voor het mkb, maar juist voor grote bedrijven in de logistiek.

Dat wisten de vier ondernemers nog niet, geven ze uiteindelijk enigszins bedremmeld toe. En ook de illusie dat Wijkevoort voor Tilburgse bedrijven is bedoeld, vervliegt dit uurtje al vrij snel. En eigenlijk zouden wat minder strenge eisen qua duurzaamheid ook wel prettig zijn, “daar moeten we het nog eens over hebben”. Uiteindelijk gaf ondernemer Luijten toe: “Ik hoef niet per se naar Wijkevoort, maar het is de enige optie. Als er morgen een kans op een andere locatie is, dan zal ik die met beide handen aangrijpen.” Het was wellicht te bedoeling van deze vier mannen om te pleiten voor bedrijventerrein Wijkevoort, maar het pakte geheel anders uit. Zijn collega Marc Heerkens merkt op: “Als dit echt de bedoeling van Wijkevoort is, dan valt ons hele verhaal in duigen.”

Een samenvatting geven van een 50 insprekers in 10 uur tijd is eigenlijk niet te doen, wil het nog een leesbaar verhaal blijven. Voor de lezer die graag meer details wil lezen, kan is de Twitter-draad van Rens van de Plas over deze dag van harte aanbevelen: https://twitter.com/rensvandeplas/status/1447516477037350912

Mobiele versie afsluiten