Site pictogram Tilburgers.nl

Campagne: “onder mijn stad” tegen groeiende, ondermijnende criminaliteit

Deze vloerschildering maakt deel uit van de campagne "Ondermijnstad"

Screenshot van www.ondermijnstad.nl

De ondermijnende drugscriminaliteit in Tilburg is één van de grootste uitdagingen waar de stad voor staat. Honderden kwetsbare jongeren in onze stad kiezen er jaarlijks voor om snel veel geld te verdienen op het criminele pad. Ondanks de grote inzet van veel professionals blijft het probleem moeilijk op te lossen. Onder meer doordat informatie niet gedeeld kan of mag worden, door gebrek aan samenwerking en gebrek aan middelen.

Een groep van 35 professionals heeft in 2022 samen nagedacht over de toekomst van ondermijnende (drugs)criminaliteit in Tilburg. Van coffeeshophouder tot jongere uit een van de kwetsbaardere wijken van Tilburg; en van directeur tot zorgmedewerker. Gezamenlijk hebben zij vier toekomstscenario’s geschetst voor Tilburg, als dit probleem niet nu wordt opgelost. “Ze dienen ter inspiratie en helpen om de wereld te zien zoals deze zich zou kunnen aandienen. Ze nodigen uit om een effectievere, gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om criminele aanwas te voorkomen en de aanzuigende werking van criminaliteit op jongeren te verminderen. “Het is de bedoeling dat we het roer omgooien door gezamenlijk op te trekken!”

Screenshot van www.ondermijnstad.nl

Campagne
Gekoppeld aan deze scenario’s is de campagne ‘Ondermijnstad’ (geluid aan!), met bijbehorende website. Hier zijn verhalen te horen en te lezen over hoe ondermijnende criminaliteit ingrijpt in het dagelijks leven en levens van Jonge mensen en hun omgeving kapot maakt. Zoals het verhaal van de dollarregen.

Op een maandagmiddag in 2013 vlogen de dollarbiljetten je om de oren. Deze bleken verstopt in een spouwmuur van een woning die werd gesloopt. Zwart geld, dat weer net zo snel verdween als het tevoorschijn kwam. Op de website vind je audioverhalen over bijvoorbeeld drugslabs in Brabant en het leven van een ex-crimineel.

Het doel van de campagne is aandacht voor het probleem ondermijnende (drugs)criminaliteit. Maar belangrijker nog: de groep samenwerkende professionals vergroten en het netwerk op vaste momenten samen laten komen. Frens Frijns, medeschrijver van de scenario’s en directeur van Poppodium 013: “We moeten stelling gaan nemen, er moet iets gebeuren. Alle betrokkenen zeggen het: als het zo doorgaat, escaleert de boel.”

Minister ziet er niks in
Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid onderschrijft volgens een artikel van Binnenlands Bestuur dat bewustwording onder bewoners over wat ondermijnende criminaliteit is en betrokkenheid van bewoners bij de aanpak ervan van groot belang zijn voor de impact. Maar ‘wat voor Tilburg werkt, is niet noodzakelijkerwijs ook het juiste voor andere gemeenten.’ Zij ziet het niet zitten om deze campagne op te pakken en landelijk te delen.

Mobiele versie afsluiten