Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Riet van de Camp uit Tilburg heeft op zaterdag 20 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Esmah Lahlah reikte de onderscheiding uit. Riet van de Camp kreeg deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Stichting Leergeld. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting in Theater de Flint in Amersfoort.

Eerst Tilburg
Riet van de Camp is sinds 1998 als coördinator werkzaam bij Stichting Leergeld Tilburg. Jaarlijks verstrekt deze stichting circa 10.000 financiële bijdragen, aan ongeveer 3.300 kinderen en jongeren in Tilburg. Alle kinderen en jongeren die daarvoor, gezien het inkomen van hun ouders of verzorgers, in aanmerking komen, kunnen bij deze stichting terecht voor een bijdrage voor onderwijs, sport en cultuur.

Stichting Leergeld Tilburg is voor de gemeente Tilburg één van de belangrijkste loketten voor ondersteuning van kinderen en jongeren. De stichting verricht alle werkzaamheden, van aanvraag en begeleiding tot uitbetaling. Onder leiding van Riet van de Camp is het aantal aanvragen in de loop van de jaren aanzienlijk gestegen. Zij heeft Leergeld tot een begrip gemaakt in Tilburg.

Daarna heel Nederland
Op landelijk niveau heeft Riet van de Camp voor de Vereniging Stichtingen Leergeld Nederland gedurende 12 jaar pionierswerk verricht op het gebied van netwerkontwikkeling, de oprichting van 65 lokale stichtingen Leergeld en de ontwikkeling en uitvoering van training- en begeleidingsprogramma’s. Als concept-manager realiseerde Riet van de Camp een landelijk netwerk door het vinden en samenbrengen van vrijwilligers uit verschillende sectoren. Daarnaast adviseerde zij bij de opstart van 65 nieuwe lokale stichtingen Leergeld in het hele land.

Op dit moment telt de Stichting Leergeld 112 lokale stichtingen in 74% van alle gemeenten. Leergeld ondersteunde in 2020 ruim 131.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het huidige succes van de Vereniging stichtingen Leergeld Nederland is dus voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk van mevrouw Riet van de Camp.

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

Gemeente Tilburg is één van zes Nederlandse gemeenten die gaan helpen bij het oplossen van schulden die zijn veroorzaakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. In een brief aan de gemeenteraad vertelt het College hoe dat precies zal gaan. De kinderopvangtoeslagaffaire is één van de grootste politieke schandalen in Nederland.

Gemeente Tilburg heeft - met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van schuldhulpverlening en ondersteuning - vanaf het begin hulp aangeboden bij het oplossen van de problemen. Dit aanbod heeft de Rijksoverheid aangenomen en gemeente Tilburg wordt hiervoor ook financieel gecompenseerd. ...lees verder "Eén landelijk loket voor alle schulden kinderopvangtoeslagaffaire"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Wethouders Rolph Dols heeft via een brief aan de gemeenteraad laten weten dat ook deze winter álle dakloze inwoners opgevangen worden, ook zij die in Nederland officieel geen ‘recht’ hebben op daklozenopvang van Traverse. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat mensen die buiten slapen onderkoeld raken en ernstig ziek worden. Het uitgangspunt is dat in Tilburg iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd in de wintermaanden; sober, maar humaan.

In praktijk gaat het met name om arbeidsmigranten. Omdat er binnen de daklozenopvang onvoldoende extra plekken beschikbaar zijn gedurende de winter, worden deze mensen tijdelijk op een andere locatie opgevangen.

Locatie tijdelijke winteropvang
Inmiddels is er na zorgvuldig locatieonderzoek van de op korte termijn beschikbare panden en locaties, een locatie geschikt bevonden, namelijk op het NOAD-terrein. Hier zal een comfortabele, weerbestendige tent worden geplaatst waar circa 25 mensen kunnen overnachten. Traverse beheert de locatie en Stichting Barka ondersteunt de arbeidsmigranten bij hun terugkeer naar hun thuisland of richting werk.

Vanaf de eerste nachtvorst wordt deze opvang geopend en deze sluit weer op 1 april, tenzij de nachtvorst langer aanhoudt dan, dan wordt de
voorziening later gesloten.

De gemeenteraad heeft in 2020 via een motie gevraagd om winteropvang te organiseren voor arbeidsmigranten. Deze tijdelijke voorziening heeft verder geen gevolgen voor de planning van de herontwikkeling van het NOAD-terrein.

Omwonenden en betrokkenen zijn via een bewonersbrief geïnformeerd en er zijn inloopavonden georganiseerd om vragen te stellen. Meer info is ook te vinden op de website van de gemeente. (www.tilburg.nl/winteropvangnoad).

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Presentatie Programmabegroting 2022 in de Raadszaal Foto: Paula Anguita

Op vrijdag 15 oktober 2021  heeft het College van Tilburg de Begroting gepresenteerd voor 2022. Het stadsbestuur straalt van trots, want tegen alle verwachtingen in komt deze begroting uit op een positief saldo. 'Stevig op koers en financieel kerngezond' is dan ook de titel die de laatste begroting van dit College heeft meegekregen. En toegegeven: dit resultaat was alles behalve vanzelfsprekend in het afgelopen jaar, met eerdere vooruitzichten van tekorten oplopend tot 16 miljoen.

Desondanks moeten de Tilburgers ook dit jaar de portemonnee weer wat verder opentrekken. De ozb gaat namelijk met 2,1% omhoog en met de stijging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn de inwoners in 2022 4,5% duurder uit.

...lees verder "Begroting 2022: licht positief saldo, maar vooral opluchting"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
De Piano op het station is meteen al veelvuldig in gebruik Foto: John Geerts

Woensdagochtend 23 juni 2021 onthulde cultuurwethouder Marcelle Hendrickx een speciale piano in de stationshal van Tilburg Centraal. Het is de negentiende stationspiano in Nederland.

Verschillende raadsleden streden jarenlang voor deze piano. Met behulp van het Tivolifonds, Spiegelglasfonds, Lindeboomgenootschap, Ticket to Tilburg en de Gemeente Tilburg is de piano werkelijkheid geworden.

"Dit is een echt staaltje van, zo doen wij dat in Tilburg”, vertelde raadslid Ton Gimbrère trots in Ticket to Tilburg. De piano moet zorgen voor gezelligheid en het wachten op de trein wat verzachten. “Een trein met vertraging wordt voortaan met gejuich ontvangen”, grapte Gimbrère. ...lees verder "Tilburg heeft een stationspiano"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Theo Weterings

1 miljoen inwoners van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van in Nederland hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en de gezondheid.

Dit was al langer zo en de coronacrisis heeft hier nog een flinke klap bovenop gegeven. Ondertussen ontvangen gemeenten al jarenlang te weinig geld van de Rijksoverheid om problemen op te lossen. In tegendeel: op veel van deze terreinen is de afgelopen 10 jaar bezuinigd.

Nu is er een slordige 2 miljard euro nodig om de grootste noden te kunnen verhelpen. Voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. ...lees verder "Burgemeesters luiden de noodklok in Den Haag"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

De Tilburgse gemeenteraad heeft op 1 februari 2021 besloten om jaarlijks een extra subsidie van €50.000,- uit te trekken voor de Voedselbank.

Met dit geld kan de Voedselbank verhuizen naar een beter passend onderkomen. De organisatie was al twee jaar op zoek naar een plek, welke is gevonden aan de Hatterasstraat 48.

...lees verder "Voedselbank verhuist naar Kapitein Hatterasstraat"