Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Er zijn twee begrippen waar we de komende jaren niet meer vanaf komen: 'Van Gogh Nationaal Park' en het Kenniskwartier. Het Van Gogh Nationaal Park staat voor afspraken die de gemeente Tilburg heeft gemaakt met andere gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. Het is belangrijk omdat het van grote invloed is op de plannen voor Tilburg in de komende decennia. Het tweede is het Kenniskwartier, waarvoor grootse plannen in de maak zijn.

Kenniskwartier

Bron: Gebiedsvisie Kenniskwartier deel 1, gemeente Tilburg.

Het Kenniskwartier beslaat alle wijken van het centrum van Tilburg tot en met de universiteit. Dit deel van de stad is door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als één van de plaatsen in Nederland waarvoor extra geld komt voor woningbouw. ...lees verder "Meer huizen, meer groen en zorg voor mensen in Tilburg West"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Wijkevoort blijft de gemoederen bezighouden. Daar is ook reden voor, want het gebeurt niet heel vaak dat 120 hectaren cultuurhistorisch Brabants landschap worden opgeofferd voor een bedrijventerrein. En ook omdat dit het allerlaatste stuk Brabants landschap in deze vorm is, dat Tilburg heeft.

Ruim 500 mensen hebben de moeite genomen om hun zienswijze op papier te zetten en naar de gemeenteraad en het College te sturen. Dat zijn 334 pagina's, op A3-formaat. En zonder alle anderen tekort te willen doen, zal ik er hier (gedeeltelijk) één van uitlichten. Ook om hiermee aan te tonen dat het noodzakelijk is, dat alle zienswijzen serieus genomen moeten worden. Want dat zienswijzen niet goed gelezen en inhoudelijk beantwoord zijn, is één van de meest gehoorde klachten van mensen die een zienswijze hebben ingediend. En al zijn sommige zienswijzen wel beantwoord, dan nog gaat het vaak niet in op het punt dat de indiener heeft gemaakt. ...lees verder "Strijdige plannen: Wijkevoort versus Van Gogh Nationaal Park"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Op dit moment is de gemeente eigenaar van het Koning Willem II stadion en is Willem II de huurder. De partijen hebben na vier jaar gesprekken voeren hun handtekening onder een intentieovereenkomst gezet om een overdracht van
het stadion mogelijk te maken.

Sinds 2017 zijn de gemeente Tilburg en Willem II in gesprek over een mogelijke overdracht van het eigendom van het Koning Willem II Stadion en over de veiligheidsmaatregelen in het stadion. In de uitgebreide intentieovereenkomst zijn doelen, belangen en uitgangspunten voor een mogelijke overdracht beschreven. ...lees verder "Overdracht Koning Willem II stadion stap dichterbij"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Eén van de insprekers in de Raadszaal  Foto: John Geerts

Wijkevoort. Nadat in de zomer van 2021 het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein ter inzage lag, hebben ruim 500 mensen een zienswijze ingediend. Vervolgens heeft de gemeente Tilburg daarop gereageerd en werd er gelegenheid gegeven om te komen inspreken in de gemeenteraad. Daarvoor hadden 51 mensen zich opgegeven, een ongekend groot aantal. De inspreeksessies werden verspreid over twee dagen: 11 en 18 oktober.

Bij de inspreeksessie op 11 oktober werd de rode draad al vrij snel duidelijk. Zienswijzen van burgers zijn niet goed gelezen, zijn slecht of geheel niet inhoudelijk beantwoord en van meet af aan staan de inwoners buitenspel. ...lees verder "Veel bezorgde burgers over plannen Wijkevoort"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Nieuwe woningen bij de Emmastraat Foto: John Geerts

In juni 2021 is er een online stadsdebat georganiseerd over de 25.000 woningen die Tilburg tot 2040 nodig zal hebben. Aan het gesprek hebben ruim 200 mensen meegedaan en daarnaast hebben bijna 600 Tilburgers een enquete hierover van de gemeente ingevuld.

Hoewel er ruim draagvlak blijkt te zijn voor nieuwe woningen binnen de bestaande stadsgrenzen, zijn Tilburgers nog wel verdeeld over hoe hoog de hoogbouw mag worden. Nieuwe 'blokkendozen' zijn niet welkom, maar hoogbouw van goede kwaliteit - zoals aan de Piushaven - wordt wel gewaardeerd.

Wat is hoog?
Volgens de deelnemers aan het stadsdebat zijn gebouwen hoger dan 15 meter - vijf verdiepingen inclusief de begane grond - hoog. Niemand zit te wachten op de sloop van gewone gezinswoningen om plaats te maken voor hoogbouw. Dat treft, want daar zijn geen plannen voor. Daarentegen is hoogbouw aan de rand van de stad wel acceptabel volgens de deelnemers. ...lees verder "25.000 woningen voor 40.000 mensen in 18 jaar."

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
De Hultenseweg in Wijkevoort Foto: John Geerts

Bijna 500 zienswijzen leverde het bestemmingsplan voor Wijkevoort op dat in het voorjaar van 2021 ter inzage lag. De moedige Tilburgers die elke ochtend, sinds 26 oktober 2020 het referendum werd afgewezen, bij het Stadhuis demonstreren, staan inmiddels niet meer alleen.

Via de zienswijzen hebben ook diverse bedrijven en ook overheden inhoudelijke kritiek geuit. ...lees verder "Wijkevoort: niet alleen burgers, maar ook bedrijven en andere overheden hebben bezwaar"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Op 14 september 2021 om 20.00 uur gaat 'De reis naar de toekomst van Tilburg' van start; een reeks thema-avonden met elk een nijpende maatschappelijke vraagstuk. Deze avonden worden georganiseerd in en door volkstheater De Boemel in de Spoorzone.

De eerste discussieavond op dinsdag 14 september heeft de situatie op de Tilburgse woningmarkt als onderwerp. Hoogleraar Peter Boelhouwer bespreekt de crisis op de woningmarkt vanuit landelijk oogpunt en draagt mogelijke oplossingen aan voor het inlopen van het tekort aan betaalbare huizen in onze regio. ...lees verder "‘De reis naar de toekomst van Tilburg’ over de woningnood"