Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Er zijn twee begrippen waar we de komende jaren niet meer vanaf komen: 'Van Gogh Nationaal Park' en het Kenniskwartier. Het Van Gogh Nationaal Park staat voor afspraken die de gemeente Tilburg heeft gemaakt met andere gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. Het is belangrijk omdat het van grote invloed is op de plannen voor Tilburg in de komende decennia. Het tweede is het Kenniskwartier, waarvoor grootse plannen in de maak zijn.

Kenniskwartier

Bron: Gebiedsvisie Kenniskwartier deel 1, gemeente Tilburg.

Het Kenniskwartier beslaat alle wijken van het centrum van Tilburg tot en met de universiteit. Dit deel van de stad is door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als één van de plaatsen in Nederland waarvoor extra geld komt voor woningbouw. ...lees verder "Meer huizen, meer groen en zorg voor mensen in Tilburg West"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Sinds de Amerikanen, Nederlanders en andere Europese troepen Afghanistan hebben verlaten, hebben de Taliban de macht overgenomen. Dit heeft als direct gevolg dat Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen in de afgelopen 20 jaar, nu moeten vrezen voor hun leven en halsoverkop huis en haard hebben moeten verlaten.

Het gevolg is dat de instroom van asielzoekers toeneemt. En tegelijkertijd stagneert de uitstroom van statushouders naar woningen in de gemeenten, doordat er veel te weinig betaalbare woningen gebouwd zijn in de afgelopen 10 jaar. Statushouders hebben al een asielprocedure doorlopen en hebben dus toestemming om in Nederland te blijven, waarmee ze dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere inwoners van Nederland. ...lees verder "Willem II kazerne biedt onderdak aan statushouders."

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Nieuwe woningen bij de Emmastraat Foto: John Geerts

In juni 2021 is er een online stadsdebat georganiseerd over de 25.000 woningen die Tilburg tot 2040 nodig zal hebben. Aan het gesprek hebben ruim 200 mensen meegedaan en daarnaast hebben bijna 600 Tilburgers een enquete hierover van de gemeente ingevuld.

Hoewel er ruim draagvlak blijkt te zijn voor nieuwe woningen binnen de bestaande stadsgrenzen, zijn Tilburgers nog wel verdeeld over hoe hoog de hoogbouw mag worden. Nieuwe 'blokkendozen' zijn niet welkom, maar hoogbouw van goede kwaliteit - zoals aan de Piushaven - wordt wel gewaardeerd.

Wat is hoog?
Volgens de deelnemers aan het stadsdebat zijn gebouwen hoger dan 15 meter - vijf verdiepingen inclusief de begane grond - hoog. Niemand zit te wachten op de sloop van gewone gezinswoningen om plaats te maken voor hoogbouw. Dat treft, want daar zijn geen plannen voor. Daarentegen is hoogbouw aan de rand van de stad wel acceptabel volgens de deelnemers. ...lees verder "25.000 woningen voor 40.000 mensen in 18 jaar."

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten
Het wijkcentrum Het Kruispunt in het Wandelbos aan de Sinopelstraat. Foto: John Geerts

De GGD Hart voor Brabant gaat door met 'prikken zonder afspraak'. Bewoners van Tilburg Noord, West en Zuid kunnen in de buurt een vaccinatie komen halen, zonder dat daar een afspraak voor nodig is. En ook inwoners die nog twijfelen over een vaccin, of vragen hebben, kunnen hier terecht.

GGD Hart voor Brabant richt zich op wijken waar veel minder inwoners gebruik hebben gemaakt van de eerder verstuurde uitnodiging voor een COVID-19 vaccinatie. Buurtbewoners worden dichtbij huis gevaccineerd en zonder afspraak. Er kan gekozen worden tussen een vaccinatie met het Pfizer of het Janssen-vaccin. Bij de keuze voor Pfizer volgt een tweede prik. Deze kan enkele weken later op dezelfde locatie gezet worden. ...lees verder "Prikken zonder afspraak in Tilburg Noord, Zuid en West"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Woonwagenpark aan Kapitein Nemostraat Foto: Publieke Werken  Tilburg   Collectie Regionale Archief Tilburg

"Tilburg is een inclusieve stad, waar iedereen welkom is!" Een ronkende kreet die duidelijk moet maken dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen bevolkingsgroepen en dat eenieder gerespecteerd wordt in zijn of haar culturele achtergrond of identiteit.

In het gemeentelijke woonbeleid, onder andere bestaande uit het Convenant Wonen dat de afspraken vastlegt met de woningcorporaties en de Woonagenda, werd tot nu toe één groep (bijna) vergeten: de woonwagenbewoners. In de Woonagenda staat deze groep inwoners twee keer genoemd, in het Convenant Wonen met de 'prestatieafspraken' helemaal niet. Terwijl de woningcorporaties wel de verantwoordelijkheid hebben om standplaatsen te verhuren, als sociale huur. ...lees verder "Woonwagenbewoners hebben recht op een woonwagenstandplaats"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Gastbijdrage van Wim van de Donk, rector magnificus, tevens voorzitter College van Bestuur Tilburg University.

Tilburgers,

Tilburg herbergt een groot aantal onderwijsinstellingen en daarmee veel studenten die niet alleen van binnen de grenzen, maar ook van ver komen. Zij willen kennis vergaren en de samenleving vooruit helpen.

Doordat het aantal studenten de afgelopen jaren zo gegroeid is, is de kamernood groter geworden. Tilburg is altijd een gastvrije stad geweest en daarom doet Tilburg University een beroep op de inwoners om waar mogelijk studenten te helpen.

Heeft u nog een kamer beschikbaar voor korte of langere tijd? Dan kunt u dat melden bij studenthousing@tilburguniversity.edu, onder vermelding van Hospita. Ook als u vragen heeft over het verhuren van een kamer, kunt u deze hier stellen. Wilt u ook uw telefoonnummer opgeven zodat wij u kunnen bereiken? Mede namens de studenten hartelijk dank!

Wim van de Donk,
rector magnificus, tevens voorzitter College van Bestuur Tilburg University

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Foto: John Geerts

Na de zomervakantie van 2021 komen er nieuwe regels voor fietsers en snorfietsers in de Binnenstad. Met snorfietsen worden scooters bedoel die niet harder kunnen rijden dan 25 km per uur. Deze zijn te herkennen aan een blauwe kentekenplaat, terwijl brommers en scooters een gele kentekenplaat hebben.

De gemeente Tilburg wil graag dat meer mensen op de fiets of te voet naar de binnenstad komen en wil daarom de regels voor fietsers en voetgangers prettiger maken. Dit zegt de gemeente in de Bewonersbrief die in de Binnenstad is verspreid. ...lees verder "Nieuwe regels voor (snor)fietsers in de Binnenstad"