Site pictogram Tilburgers.nl

CDA Tilburg uit zorgen over lachgas

Sinds enige tijd is het gebruik van lachgaspatronen onder jongeren populair als partydrugs. De patronen voor lachgas zijn legaal verkrijgbaar.

Lange tijd werd onterecht verondersteld dat het gebruik van deze drugs geen gevolgen zou hebben. Drugsdeskundigen maken zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas door tieners. Het Bonger Instituut (Universiteit van Amsterdam) en het Trimbos Instituut zeggen dat ruim een derde van het uitgaanspubliek geregeld lachgas gebruikt. De grootste groep gebruikers zijn jongvolwassenen. Uit onderzoek van het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut blijkt nu dat regelmatig gebruik toch gevolgen heeft voor de gezondheid. Op langere termijn leidt het gebruik tot concentratieverlies en vermoeidheid.

Het CDA Tilburg ziet in de voorgenomen aanpak van het kabinet een goede eerste stap, maar zou er meer kunnen gebeuren om problemen te voorkomen. Daarom heeft de partij hierover vragen gesteld aan het Tilburgse College van B&W (Burgemeester & Wethouders).

In antwoord hierop geeft wethouder Hans Kokke (SP) aan dat er inmiddels gesprekken hierover worden gevoerd met de GGD en Novadic-Kentron. Op het gebied van problemen voorkomen bij schoolgaande jeugd is het gebruik van lachgas al een onderdeel van de aanpak ‘Gezonde School’ en wordt het behandeld bij de lessen en voorlichting over alcohol, roken en drugs. Er is op dit moment geen apart lespakket over lachgas.

Voor leerkrachten en professionals zijn vanuit Novadic-Kentron verschillende trainingen opgezet en voor ouders wordt dit onderwerp meegenomen in ouderavonden over genotmiddelen. Gastlessen, lespakketten en trainingen worden kosteloos aangeboden.

Door een besluit van het Europees Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. Verkoop, bezit, gebruik en handel van lachgas is nu legaal. De verkoper of verstrekker ervan is wel verantwoordelijk voor het product dat hij aanbiedt. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de Warenwet, maar kan slechts optreden wanneer ernstig gevaar bestaat voor de veiligheid en gezondheid van mensen.

Minister Bruno Bruins

Omdat is gebleken dat er op langere termijn wellicht toch sprake kan zijn van effecten op de gezondheid heeft minister Bruno Bruins (Zorg) aangegeven dat hij wil dat de patronen binnenkort niet meer te koop zijn voor jongeren onder de 18. Hij is met de detail- en groothandel in gesprek over vrijwillige maatregelen, zoals een leeftijdsgrens of een quotum voor consumenten.

Mobiele versie afsluiten