Site pictogram Tilburgers.nl

CDA zet in op bestrijding jeugdwerkloosheid

03-06-2014-CDA-DuurzaamHet CDA wil de komende vier jaar 8 miljoen euro inzetten om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Tijdens de druk bezochte thema-bijeenkomst “Jeugdwerkeloosheid en talent” heeft het CDA Tilburg het Offensief jeugdwerkeloosheid gepresenteerd. Jongeren die niet snel aan het werk komen, lopen het risico in een neerwaartse spiraal te komen: afstand tot de arbeidsmarkt, geen kans een bestaan op te bouwen, veel flexwerk en weinig pensioenopbouw, en de opgedane kennis raakt snel achter. Het CDA zet een jeugdwerkeloosheidsoffensief in om deze spiraal te doorbreken en te voorkomen.

Lijsttrekker Erik de Ridder: “Jeugdwerkeloosheid heeft de afgelopen jaren al de nodige aandacht gekregen, maar desondanks neemt de jeugdwerkeloosheid toe. Dat moeten we niet laten gebeuren. Het CDA wil de aanpak intensiveren, en investeert hiervoor 8 miljoen in de komende periode. Niet met een dikke nota of allerlei nieuwe projectjes, maar door een plus op goed werkende instrumenten en betere inzet van beschikbare middelen. Alleen zo bieden we onze jongeren perspectief voor de toekomst.”

Het pakket aan maatregelen bevat onder meer een intensivering van de startersbeurs, waarbij ook startende ondernemers en zzp-ers worden gestimuleerd, een extra inzet op acquisitie van nieuwe bedrijven, en uitbreiding van het aantal leer-werk trajecten. Om jongeren uit een uitkering te houden wordt in samenwerking met onderwijs en werkgevers ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken.

Niets heeft zoveel impact op de kansen op de arbeidsmarkt en een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en senioren. De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruit ziet. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van problemen. Er is extra aandacht nodig voor sociale uitsluiting van kinderen, vroegtijdig schoolverlaten en het verbeteren van leerprestaties.

Met regionale opleidingscentra wil het CDA goede afspraken maken over de plek die jongeren krijgen als zij de entree-toets in het MBO niet halen of dreigen uit te vallen. Bij deze groep dreigt het risico dat zij zonder diploma aan de kant komen te staan. Dat moet koste wat kost worden voorkomen!

Het CDA wil een aantal instrumenten uitbreiden of initiëren, om de jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Het totale pakket maatregelen uit het Offensief jeugdwerkeloosheid kost ongeveer 8 miljoen euro in de periode van 2014 tot 2018.

Het CDA vindt de in 2013 ingevoerde Startersbeurs een succes, omdat ruim de helft van de jongeren die met de startersbeurs aan de slag is gegaan, een baan vindt of behoudt na de termijn van een half jaar. Dat is positief, en het verdient uitbreiding en vervolg. Het CDA wil de startersbeurs ook inzetten voor startende ondernemers, en wil hiervoor eenmalig 750.000 euro uit trekken.

Sinds 2010 is er veel meer moeite gedaan om nieuwe bedrijven naar Tilburg te halen. Toch wordt deze acquisitie nog te vaak gezien als kostenpost, terwijl het een investering betreft. Het CDA wil elk jaar 1 miljoen euro extra hiervoor inzetten, wat moet worden betaald uit het budget voor participatie en de grondexploitatie. Immers: als nieuwe bedrijven naar Tilburg worden gehaald, leidt dit tot minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen en re-integratie en als de gemeente hierdoor bedrijfsgrond verkoopt, levert dit ook winst op.

Om mensen met een bepeking aan de slag te krijgen, wil het CDA voor werkgevers een aanvulling op de loonkosten bieden. Dit kost eenmaling 2,5 miljoen euro om 500 mensen te helpen. Maar het levert veel meer op: echt werk, echt perspectief, en minder kosten voor uitkeringen. Ook wil het CDA dat er meer leer-werk trajecten worden gestart. Dit is al succesvol gebleken in bijvoorbeeld de procesindustrie en de metaal. Het CDA stelt voor hier 1 miljoen euro voor uit te trekken.

Volgens het CDA geldt voor jongeren: “niets doen is geen optie! Vrijwilligerswerk met behoud bijstand is een kans als dit in de juiste sector plaatsvindt. Voor de jongere biedt dit zinvolle werkervaring op het CV, en hij/zij ziet dan ook of deze sector ook de beoogde eindbestemming is. Voor mensen met die weinig kans hebben op een betaalde baan ziet het CDA ziet de mogelijkheid om mensen ook te betrekken en perspectief te bieden.

Maar de beste oplossing voor werkeloosheid is meer werkgelegenheid. De gemeente maakt geen banen, maar moet ruimte bieden aan bedrijven die dit wel doen. Dus geen stop op de uitgifte van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Dus ook ontwikkeling op bedrijventerrein Wijkevoort doorzetten en indien mogelijk versnellen, en ruimte bieden aan kantoren in de Spoorzone zijn voor het CDA goede opties. Hieraan mag eenmalig 7,5 miljoen euro aan besteed worden.

Mobiele versie afsluiten