Site pictogram Tilburgers.nl

City Tilburg blijkt toch een verkapte reclamefolder

De intrede van de uitgave CITY, een stapel reclamefolders dat op een huis-aan-huisblad moet lijken, is niet bij alle Tilburgers in goede aarde gevallen. Sinds de Ja-sticker is ingevoerd in Tilburg, omzeilen H-A-H Retail en uitgeverij Trusted Media met CITY het gemeentelijke beleid om papierafval te verminderen.

Lees ook: ‘De Ja-sticker verliest zijn werking met de komst van ‘City’ – 12 februari 2020.

Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Julian Zieleman (D66) vragen gesteld aan het College van B&W over deze ontwikkelingen. En antwoorden ontvangen.

De komst van CITY Tilburg heeft het College voor een dilemma gesteld. Aan de ene kant is ze blij als het lokale media-aanbod wordt vergroot met een nieuwe uitgave met een mix van lokaal nieuws en informatie. Aan de andere kant is ze niet zo blij met een blad dat kennelijk het doel heeft om reclame te maken, want de bezorging van CITY Tilburg leidt tot meer reclamedrukwerk en dus tot meer oud papier.

Bovendien is de huidige bezorging níet helemaal ‘huis-aan-huis’. Het College legt dit als volgt uit:

Ten eerste staat in het persbericht voorafgaand aan de verspreiding van de eerste editie van CITY Tilburg aangegeven dat CITY niet in de brievenbussen van huishoudens met de Ja-sticker, of de ‘ja-ja-sticker’ wordt bezorgd. Deze huishoudens krijgen dus wel ongeadresseerd reclamedrukwerk en ontvangen CITY dus niet. Dat is vreemd voor een magazine dat bedoeld zou zijn om huis-aan-huis de inwoners van het verspreidingsgebied te informeren met nieuws en informatie uit het verspreidingsgebied.
Ten tweede valt op dat de reclame een 1-op-1 kopie is van reclamefolders. Het pakket reclamefolders is min of meer ingevoegd in CITY Tilburg. De producent stelt in haar persbericht dat adverteerders met een innovatieve distributie van ongeadresseerd reclamedrukwerk en CITY Tilburg een maximaal bereik verkrijgen. City Tilburg is dus uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken.

Als CITY Tilburg wordt verspreid zoals tot nu toe is gebeurd, vindt ook het College dat dit onwenselijk is en dat het als een verkapte folder het opt-inbeleid van de gemeente omzeilt.

In de definitie van een ‘huis-aan-huisblad’ wordt in de afvalstoffenverordening van de gemeente Tilburg expliciet gesteld: “. . . en dat niet wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken.” CITY Tilburg is geen passend antwoord op het Tilburgse beleid en valt niet onder de definitie van huis-aan-huisblad zoals is opgenomen in de Afvalstoffen-verordening van de gemeente Tilburg. Het College beschouwt CITY Tilburg daarom als ongeadresseerd drukwerk.

De gemeenteraad van Tilburg heeft vooraf aan de invoering bepaald, dat de eerste vier maanden niet handhavend wordt opgetreden als de gemeentelijke verordening wordt overtreden. Maar vanaf 1 mei 2020 kan handhaving dus wel. Het proces voor het opleggen van een last onder dwangsom tegen de verspreiding van City Tilburg wordt ondertussen door de gemeente voorbereid.

Maar voordat deze handhaving wordt uitgevoerd, wil gemeente Tilburg eerst in gesprek met de uitgever H.A.H. Retail Uitgeverij BV en de producent Trusted media Publishers met als doel om de inhoud en verspreiding van CITY Tilburg in lijn te brengen met de Afvalstoffenverordening 2019. Dit gesprek is eind maart ingepland.

Als dat onvoldoende oplevert kan handhaving worden opgestart. Daarvoor is allereerst nodig, dat Tilburgers die CITY Tilburg ongewenst in de brievenbus krijgen, dit melden bij de gemeente, via de bekende kanalen, zoals onder andere telefoonnummer 14013 of Twitter @GemeenteTilburg.

Amsterdam en Rotterdam hebben een minimum percentage gesteld voor de hoeveelheid redactionele inhoud ten opzichte van de pagina’s met reclame. In beide steden was dit 10% en Rotterdam staat op het punt om dit te verhogen naar 30%. Maar de gemeente Tilburg ziet niks in een dergelijke oplossing. Tilburg heeft als enige gemeente in de definitie van een huis-aan-huisblad opgenomen: “. . . en dat niet wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken”. Het College vindt dit krachtiger dan het stellen van een percentage aan inhoudelijke artikelen.

Julian Zieleman: “D66 begrijpt het dilemma dat het college schetst. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat inwoners ongevraagd in een verkapte vorm alsnog vele tientallen pagina’s folders door de brievenbus krijgen. Het college geeft aan dat hier bij CITY in de huidige vorm wel sprake van is. De eerste Tilburgse editie wordt dan ook niet als huis-aan-huisblad, maar als ongeadresseerd reclamedrukwerk beschouwd. Wij zijn zeer benieuwd wat het gesprek tussen het college en de uitgever en de producent oplevert. Dat CITY in de huidige vorm zowel qua inhoud als verspreiding niet voldoet aan de regels van de Ja sticker is duidelijk. Wat D66 betreft is dit een onwenselijke situatie.”

Mobiele versie afsluiten