Site pictogram Tilburgers.nl

Coalitie: Zes wethouders en één stadshoogleraar willen meer voor elkaar krijgen

De beoogde wethouders: Maarten van Asten, Rik Grashoff, Esmah Lahlah, Yusuf Celik, Marcelle Hendrickx, Bas van de Pol. - Foto: Dolph Cantrijn.

Van links naar rechts de onderhandelaars van het coalitieakkoord: Niels van Stappershoef, Esmah Lahlah, Yusuf Celik, Beppie Smit, Julian Zieleman, Evelien Kosterman, Stefan Janssen, Maarten van Asten. – Foto: Dolph Cantrijn.

Na de primeur van 2018 met een partij-onafhankelijke wethouder, komt de nieuwe coalitie met een landelijke primeur: de stadshoogleraar. De eerste en voorlopige enige stadshoogleraar wordt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg (Tilburg University). Hij blijft hoogleraar aan de universiteit en wordt géén lid van het College. Zijn taak wordt het om oplossingen te vinden voor ingewikkelde vragen zoals: hoe kun je als stad met 25.000 mensen groeien, terwijl er voor deze mensen bijvoorbeeld ook werk en woonruimte zal moeten zijn?

De zes wethouders voor de periode 2022 – 2026 zijn:

Esmah Lahlah, GroenLinks.

 • Wijkwethouder van: West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand), inclusief het project Kenniskwartier
 • Portefeuille Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling:
  – Werk en Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke participatie, Bestaanszekerheid, Jeugd en Kansengelijkheid, Sociale Basis, Onderwijs en Kinderopvang, Taal- en laaggeletterdheid, Emancipatie, Diversiteit en Inclusie

Rik Grashoff, GroenLinks.

 • Portefeuille Klimaat, Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit:
  – Duurzaamheid en Energietransitie, Klimaatadaptatie, Ontwikkeling openbare ruimte, Groen en water in en om de stad, Natuur- en landschapsontwikkeling, Slimme, veilige en duurzame mobiliteit, Parkeren, Omgevingsvisie (samen met wethouder Bas van der Pol), Omgevingswet, Grondzaken.
 • Wijkwethouder van: Noord (Quirijnstok, Stokhasselt, Heikant) en Binnenstad, inclusief de projecten Stadsforum en Koningswei en de stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven / Moerenburg en Park Pauwels

Marcelle Hendrickx, D66.

 • Portefeuille Gezondheid, Zorg en Cultuur:
  Gezondheid (volksgezondheid, GGD en verslavingszorg), Passende ondersteuning en Zorg (jeugdzorg, WMO, toegang, beschermd wonen,
  maatschappelijke opvang), Ouderen, Cultuur, Erfgoed (immaterieel) en Bibliotheken, Europa en internationaal, Mondiale bewustwording.
 • Wijkwethouder van: Oude Stad-Noord (Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat, Loven-Besterd en Theresia), inclusief het project Mommerskwartier

Bas van der Pol, D66.

 • Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling en Economie:
  – Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening, Ruimtelijke projecten en Gebiedsontwikkeling, Economie, Circulaire economie, Bedrijventerreinen, Internationale acquisitie, Erfgoed en Monumenten, Omgevingskwaliteit, Omgevingsvisie (samen met wethouder Rik Grashoff).
 • Wijkwethouder van: Oude Stad-Oost (Armhoef, Jeruzalem Hoogvenne, Fatima, Broekhoven en Loven) en bedrijventerreinen (Loven, Kanaalzone, Kraaiven, Vossenberg, De Katsbogten, Albion, T58 en Het
  Laar), inclusief de projecten Piushaven en Spoorzone.

Maarten van Asten, VVD.

 • Portefeuille Financiën, Digitalisering, Sport en Evenementen:
  – Financiën, Sport, Evenementen, Stadspromotie en Citymarketing, Digitalisering, Beheer openbare ruimte, Afval, Milieu, Vergunningen, Deelnemingen
 • Wijkwethouder van: Reeshof, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel, inclusief het project Koningsoord.

Yusuf Çelik, PvdA.

 • Portefeuille Wonen, Wijken en Integratie:
  – Wonen, Maatschappelijk vastgoed, Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving, Coördinerend wethouder Wijken en Inwonersparticipatie, PACT aanpak, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Asiel en Integratie, Dierenwelzijn, Mediabeleid.
 • Wijkwethouder van: Oude Stad-Zuid en -West (Noordhoek, Korvel – Westend – Sint Anna, Trouwlaan-Uitvindersbuurt, Oerle, Willemsbuiten, Stappegoor en Groenewoud), inclusief het project Stappegoor

Burgemeester Theo Weterings

 • Portefeuille Veiligheid en Bestuur:
  • Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Regionale samenwerking, Integriteit en Veilige publieke taak, Bestuurszaken, Burgerzaken, Communicatie, Vitale lokale democratie, Tilburg 2050.

Meer voor elkaar
Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026.

Het coalitieakkoord dat de vier partijen – GroenLinks, D66, VVD en PvdA – hebben opgesteld, is zoals was beloofd een akkoord op hoofdlijnen. Dit betekent dat er weinig tot geen plannen en ideeën echt zijn uitgewerkt en dat er veel ruimte is voor nuance. Het is een beetje zoals een abstract kunstwerk: je kunt er van alles in zien en tegelijk kun je vinden dat het ‘niks voorstelt’.

Maar dat zou het coalitieakkoord toch wel tekort doen. In het persgesprek op woensdagochtend 25 mei was de sfeer ontspannen en werden er over en weer grappen gemaakt en plaagstootjes uitgedeeld. Het lijkt duidelijk dat er een team klaarstaat waarin prima wordt samen gewerkt en waar respect en ruimte is voor elkaars verschillen. Aan tafel zaten Esmah Lahlah (GroenLinks), Yusuf Çelik (PvdA), Niels van Stappershoef (VVD) en Beppie Smit (D66).

Voor grofweg 80 procent gaat dit stadsbestuur verder op de ingeslagen weg van de afgelopen vier jaar. Maar er zijn ook wel veranderingen en vooral verschuivingen van aandacht. Deze staan samengevat in drie thema’s: Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen & Duurzaam; en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist.

Maatwerk 
In de afgelopen vier jaar is begonnen met maatwerk waar het gaat om hulp of ondersteuning voor en van inwoners. Doen wat nodig is. Mensen gaan voor regels. Hier wil het nieuwe College mee verder. En wat voor individuele bewoners geldt, gaat ook op voor de wijken. Er wordt veel meer werk gemaakt van investeringen in alle wijken, zowel qua tijd en aandacht als waar nodig ook financieel. Omdat de ene wijk de andere wijk niet is, wordt er per wijk en soms per buurt gedaan wat nodig is. In de ene wijk kan meer groen nodig zijn, in een andere wijk meer woningen.

Citaat: Gebiedsgericht werken betekent dat de gemeente niet overal hetzelfde doet, maar rekening houdt met het karakter en de specifieke behoefte van een gebied. De gebiedsteams beoordelen de initiatieven, experimenten en ideeën uit de wijk en kijken of en hoe we deze voortvarend kunnen realiseren.
De coördinerend wethouder wijken heeft een belangrijke rol in het stimuleren van de uitvoering en samenhang van de wijk- en dorpsplannen en zorgt voor verbinding met de stedelijke alliantie.

Lage opkomst
Van de lage opkomst bij de verkiezingen, slechts 40,1%, wordt niemand blij en ook daarover hebben de coalitiepartijen nagedacht. Investeren in de lokale media, het instellen van een ombudsfunctie, een kinderburgemeester en een jeugdraad zijn daar onderdeel van. En ook democratie-educatie, meer stemlocaties, een grotere opkomstcampagne en het stimuleren van stadsdebatten staan op het programma. Hiervoor wordt €4 miljoen ingezet.

Crisisherstelfonds
Er was al een Coronaherstelfonds en de gemeenteraad had al eerder besloten dat ondernemers en organisaties hieruit zullen worden geholpen om na twee jaar Covid-19 er weer bovenop te komen. Maar dat was nog vóórdat de oorlog in Oekraïne begon. Daarom wordt het fonds verbreed naar een crisisherstelfonds om ook geld te hebben voor problemen die veroorzaakt zijn door deze crisis. Denk aan de forse inflatie met gestegen (energie)prijzen en daaruit voortkomende problemen.

Sociaal beleid en werk
Opvallend is het enthousiasme waarmee de vier coalitiepartners juist bij dit onderwerp vertellen en elkaar bijvallen.

De eerder aangekondigde versobering van minimaregelingen gaat niet door. Dat was voor de PvdA een belangrijke voorwaarde om in de coalitie te stappen. Vanwege de effecten van de coronacrisis, de toenemende inflatie en de stijgende energieprijzen blijven deze voorzieningen overeind en daar bovenop wordt onderzocht hoe de Bijzondere Bijstand verbeterd kan worden, met de bedoeling de bureaucratie te verminderen.

Ondertussen krijgen mensen in de bijstand persoonlijke ondersteuning, op basis van vertrouwen zoals dat sinds enkele jaren is ingezet naar aanleiding van het Vertrouwensexperiment (2015 – 2019). Het doel hiervan is om mensen financieel onafhankelijk te maken, zodat zij minder snel in de problemen geraken bij financiële tegenwind. Deze financiële onafhankelijkheid is voor de VVD erg belangrijk als doel. De voortdurende stress die wordt veroorzaakt door onbetaalbare rekeningen beknelt mensen in hun gezondheid en mogelijkheden en dat willen de coalitiepartijen het allereerst aanpakken.

Werk. – Foto: John Geerts.

Basisbanen
Er komen basisbanen. Eenvoudig werk dat nodig is in de wijk of buurt. En deze basisbanen mogen we niet vergelijken met de vroegere ID-banen of Melkert-banen en ook niet met werk zoals dat voorheen werd gedaan in sociale werkplaatsen of onder het dekmantel van ‘met behoud van uitkering’, zodat het eigenlijk ging om sociale uitbuiting. Het gaat om werk tegen een reëel loon en een fatsoenlijk arbeidscontract.

De zorg, horeca, bouw- en installatietechniek en detailhandel zitten met enorme tekorten aan mensen om het werk te doen. Tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen die er niet in slagen om aan werk te komen waar ze de kennis en vaardigheden voor hebben. Ondertussen komen er ook nieuwe mensen naar Tilburg, zoals Oekraïners en statushouders, die aan het werk mogen en ook graag willen.  Om hiervoor slimme oplossingen te bedenken is Ton Wilthagen als Stadshoogleraar aangetrokken en dit wordt waarschijnlijk zijn grootste klus.

De Meedoenregeling is sinds de invoering in 2014 altijd op €100 per jaar blijven steken. Deze regeling wordt verhoogd naar € 135 per persoon en zal voortaan jaarlijks meestijgen met de inflatie.  De Meedoenregeling is voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en is bedoeld om te genieten van het rijke aanbod aan cultuur, sport en recreatie in onze stad.

Jeugd(zorg)
Dat het niet goed ging in de Jeugdzorg de afgelopen jaren, is inmiddels bekend. En de jeugd die in de afgelopen jaren niet goed is geholpen is inmiddels jongvolwassen. Daarom wil het stadsbestuur geen onderscheid maken in hulp voor jongeren en volwassenen, maar moet iedereen de hulp krijgen die nodig is, ongeacht leeftijd.

Het coalitieakkoord staat bol van het sociaal beleid en Niels van Stappershoef wordt er enthousiast van, omdat het de veiligheid in de wijken en de stad ten goede komt. Een belangrijk thema voor de VVD. “Omdat het met elkaar samenhangt”, legt hij uit. “Als je zorgt dat in de wijken genoeg te doen is en mensen aan het werk worden geholpen en daardoor financieel onafhankelijk worden, is er voor jongeren geen reden meer om het criminele pad op te gaan. Daardoor worden de stad, de dorpen en de wijken veiliger voor iedereen.”

Foto: John Geerts.

Wijkevoort
De vraag moest worden gesteld en beantwoord. Waarom schikt de PvdA nu in op het thema Wijkevoort? Ze was in de oppositie faliekant tegen de ontwikkeling van Wijkevoort tot bedrijventerrein. Op dit punt is het coalitieakkoord heel precies beschreven wat hierover is afgesproken en zal deze afspraak strikt worden opgevolgd. In het kort: als de Raad van State uitspraak heeft gedaan over Wijkevoort zullen alle partijen deze uitspraak respecteren én precies naleven. Tot het zover is wordt al wel meer natuur aangelegd, maar gaat er verder nog geen schep de grond in. En: dozenschuivers zijn absoluut niet welkom.

Dit gedicht van onze stadsdichter Rodgairo Dalnoot illustreert het coalitieakkoord.

Wordt vervolgd…
Er valt nog genoeg te zeggen over de plannen op gebied van groen, wonen, energie en duurzaamheid.
Daarover schrijven we binnenkort.

Mobiele versie afsluiten