Site pictogram Tilburgers.nl

Collectieve zorgverzekering voor Tilburgers met een laag inkomen

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat ook Tilburgers met een laag inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten. Daarom heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met het Centraal Ziekenfonds (CZ) en Stichting Volksgezondheidszorg  (VGZ).

Elke Tilburger die een inkomen heeft tot 130 procent van het minimum en weinig vermogen, kan gebruikmaken van deze collectieve verzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie aan de zorgverzekeraars. Daarnaast geven CZ of VGZ een collectiviteitskorting.

De twee verzekeraars bieden beide drie zorgpolissen aan. De dekking en vergoeding verschilt per pakket. Bij alle polissen in dit zorgpakket is het eigen risico inbegrepen, zodat achteraf geen rekening meer volgt. Er is zelfs een pakket voor mensen met hoge zorgkosten, die ieder jaar het eigen risico opmaken.

Op gezondverzekerd.nl zijn de vergoedingen, premies en gemeentelijke bijdrage per zorgpolis met elkaar te vergelijken. Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de collectieve zorgverzekering staat op tilburg.nl/zorgverzekering. Bellen naar 14 013 is eveneens mogelijk. Aanvragen en overstappen kan tot en met 31 december 2017 via gezondverzekerd.nl

Tilburgers die meer willen weten over deze collectieve zorgverzekering of hulp nodig hebben bij de aanvraag, is welkom bij een informatiebijeenkomst. Die is op dinsdag 12 december 2017 in bibliotheek Midden-Brabant aan Koningsplein 10 te Tilburg. Er is een inloopbijeenkomst van 09:30 tot 12:30 uur en een van 14:00 tot 17:00 uur. De gemeente Tilburg vraagt belangstellenden om een legitimatiebewijs mee te brengen van henzelf, partner en eventuele kinderen. Dit is nodig voor de aanvraag van de zorgverzekering.

 

Mobiele versie afsluiten