Site pictogram Tilburgers.nl

College Tilburg komt met plan voor nieuw Stadhuis

Het nieuwe Stadhuis is al een veel besproken onderwerp onder raadsleden en college en nu is het stadsbestuur met een plan gekomen. In een persbericht laat de gemeente weten hoe haar plan eruit ziet.

Stadskantoor 3, de 'groene doos'

Er zijn vijf stadskantoren in het centrum. In de komende jaren heeft de gemeente minder medewerkers vanwege de bezuinigingen. Over enige tijd vertrekt de gemeente uit de drie kantoren die nu worden gehuurd, namelijk het stadskantoor aan de Schouwburgpromenade, stadskantoor 3 bij de vijverbak, ook wel bekend als ‘de groene doos en stadskantoor 5 aan de

Spoorlaan. De stadswinkel Centrum verhuist in de toekomst naar de ruimte van de bibliotheek aan het Koningsplein. De bibliotheek verhuist namelijk naar de Spoorzone. Stadskantoor 2, die achter de bibliotheek waar ook de Sociale Dienst zit, en ook het Paleis worden gerenoveerd.

stadhuis
Stadskantoor 1, de 'zwarte doos'

Stadskantoor 1, de zwarte toren aan het Stadhuisplein, wordt eveneens gerenoveerd, maar de plannen daarvoor zijn nog niet geheel klaar. Na de renovatie komen er op de begane grond van dit stadskantoor winkels. Als uit de plannen blijkt dat renovatie technisch niet haalbaar is, staat alsnog de mogelijkheid open om het pand te slopen en een nieuw gebouw op dezelfde plek neer te zetten. Volgens het college zijn de jaarlijkse lasten voor een nieuw pand ongeveer evenveel als de kosten van een gerenoveerd pand.

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat steeds meer ‘plinten’, gebouwen met op de begane grond winkelruimte, niet meer zo in trek zijn en steeds vaker leeg staan. Dit bleek afgelopen maandag uit een discussie tijdens de commissie Economie met wethouder Erik de Ridder, waar het CDA juist dit probleem op de agenda had gezet. Uitkomst van deze discussie was, dat “toenemende leegstand inderdaad een risico is en dat deze commerciële ruimten zo flexibel mogelijk opgezet moeten worden, zodat deze ook op een andere manier gebruikt kunnen worden.”

Wethouder Joost Möller, verantwoordelijk voor gemeentelijke gebouwen, zegt hier over: “Het college heeft een voorkeur voor renovatie, waarbij zoveel mogelijk behouden blijft. Dat past in de gedachte van duurzaam omgaan met het gebouw. Het is onze ambitie om stadskantoor 1 het meest duurzame gebouw van Nederland te maken”.

In het najaar van 2012 wordt duidelijk of de gemeenteraad het eens is met het voorstel tot renovatie. De eerste, globale schattingen voor renovatie van stadskantoor 1, 2 en het Paleis bedragen in totaal tussen de 70 tot 90 miljoen euro. De kosten voor renovatie van stadskantoor 2, het paleis en de sloop plus nieuwbouw van stadskantoor 1 kost naar schatting ook maximaal 90 miljoen.

Mobiele versie afsluiten