Site pictogram Tilburgers.nl

College wil €2,8 miljoen lenen aan Cinecitta

08-05-2014-9823JON_1329CinecittaDe eigenaar van Cinecitta, Paul Vermee, heeft aan de gemeente Tilburg gevraagd of het mogelijk is van de gemeente een ‘zachte lening’ van € 2,8 mln. te krijgen, terug te betalen in maximaal 10 jaar tijd. Door de problemen bij de renovatie van de panden van Cinecitta (inclusief Ruimte X) die hebben geleid tot fors hogere verbouwingskosten is deze noodzaak ontstaan. De term zachte lening verwijst naar de hoogte van de rente en de voorwaarden. Voorgesteld is een rente van 2.1 %, dat lager is dan de marktrente.

Door het verstrekken van een ‘zachte’ lening draagt de gemeente bij aan de exploitatie van Cinecitta en geeft daarmee een blijk van waardering voor dit burgerinitiatief. De gemeente krijgt met deze lening het hypotheekrecht op de twee panden, die samen een hogere waarde hebben dan de gevraagde lening en in het geval dat de lening niet kan worden afgelost, komen de twee panden in het bezit van de gemeente.

De gemeente is geen bank, maar kan een lening (of garantiestelling) verstrekken op het moment dat het publieke of maatschappelijke belang hiermee gediend is. Dat belang is volgens het college de betekenis van Cinecitta voor het cultuurbeleid, meer in het bijzonder het filmaanbod. Cinecitta is namelijk de enige plek waar in Tilburg Arthouse-films vertoond kunnen worden. Het college gaat ervan uit dat er geen sprake is van verboden staatssteun volgens de EU-wetten uit Brussel, maar laat dat op dit moment onderzoeken om hier zekerheid over te krijgen.

Zeker 80% van de capaciteit van Cinecitta zal voor culturele doeleinden worden gebruikt en het filmaanbod betreft juist die films die niet in commerciële bioscopen te zien zijn. Ook vindt het college dat Cinecitta belangrijk is voor de zo gewenste versterking van de Binnenstad, in het bijzonder voor de Willem II-straat, en dat de verbouwing van Cinecitta waardevol is voor het behoud van de twee monumenten.

De panden van Cinecitta zijn nu ondergebracht in ‘Cinecitta Beheer BV’. Paul Vermee is van plan om op een later moment Cinecitta (de activiteiten en mogelijk ook het pand) onder te brengen in de stichting Fresh Ideas, een instelling die als doel heeft het realiseren van cultuuraanbod op het gebied van theater en film in Tilburg en omgeving. Met deze stichting wil hij niet alleen het voortbestaan van Cinecitta veiligstellen, maar wil hij ook activiteiten organiseren die aan de stad ten goede komen.

Dit voorstel van het college wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van 8 september en in de raadsvergadering van 22 september neemt de gemeenteraad een beslissing.

Mobiele versie afsluiten