Site pictogram Tilburgers.nl

College wil pand Schiphollaan kopen van RIBW

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) is van plan om een gebouw van RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen) in de wijk Het Zand aan de Schiphollaan 28a te kopen voor €1.300.000,-.

In dit pand wilde RIBW een 24-uursopvang vestigen voor mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen. Toen dit in februari van 2017 bekend werd, leidde dit tot protesten in de buurt en vanuit basisschool Jeanne d’Arc, dat er naast staat.

Behalve bezwaren om mensen met problemen op te vangen naast een school met jonge kinderen, was het voor velen in de wijk onverteerbaar dat noch de Gemeente Tilburg, noch het RIBW de moeite had genomen om de wijkbewoners en de school op de hoogte te stellen over het plan. Bewoners en ouders van schoolkinderen moesten het via andere mediakanalen horen, onder meer via Facebook.

En ook de gemeenteraad viel de verantwoordelijk wethouder Hans Kokke (SP) hierover hard aan. Het leidde tot een Motie van Wantrouwen van de partij Lokaal Tilburg, die fractieleider Frans van Aarle uiteindelijk niet indiende, maar aanhield om de wethouder nog één kans te geven om het probleem op te lossen.

Vervolgens heeft het College op 19 mei 2017 geweigerd om een Omgevingsvergunning af te geven aan het RIBW om de 24-uursopvang mogelijk te maken. Binnen de geldende bestemming van het pand – ‘maatschappelijke instellingen’ met ‘zorg en dienstverlening’ – zijn nog veel alternatieven voor gebruik mogelijk. Bijvoorbeeld: welzijnsvoorzieningen, zoals vormen van dagbesteding voor alle typen doelgroepen, inrichtingen voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten, opvang voor daklozen, et cetera.

Het RIBW heeft hierop een procedure aangespannen bij de rechter en op 10 augustus 2017 kreeg het RIBW gelijk van de bestuursrechter, zodat het College alsnog de omgevingsvergunning moest geven aan het RIBW. Het College van B&W heeft hierop hoger beroep aangetekend.

Toch lijkt het er sterk op dat het RIBW ook in hoger beroep de kwestie zal gaan winnen en daarom heeft wethouder Hans Kokke ondertussen geprobeerd om er zelf met RIBW uit te komen. De nu mogelijke oplossing is, dat de gemeente Tilburg het pand Schiphollaan 28a van het RIBW koopt voor €1.175.000,- (€ 1.300.000,- inclusief bijkomende kosten en BTW) onder voorwaarde dat het gebouw wordt geleverd zonder huurders of gebruikers.

Omdat deze oplossing pas onlangs op 5 september 2017 werd gevonden is er geen tijd meer geweest voor bespreking in de raadscommissies, zodat hierover tijdens de raadsvergadering van 11 september 2017 een besluit van de raad mag worden verwacht.

Mobiele versie afsluiten