Site pictogram Tilburgers.nl

College wil parkeertarieven met 10 procent verhogen

parkerenHet college van B&W in Tilburg stelt aan de gemeenteraad voor om de tarieven voor parkeren in 2015 met ongeveer 10 procent te verhogen.

Het gaat om de tarieven voor gemeentelijke parkeergarages en de parkeerzones. Dit voorstel van het college komt in november in de raad tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2015.

Naast een tariefverhoging stelt het college voor om minder geld uit te geven aan het onderhoud van de parkeergarages en de energiekosten van de garages te verlagen. Ook wordt er minder afgedragen aan de gemeentelijke overhead. Deze structurele maatregelen zijn volgens het college noodzakelijk om de parkeerexploitatie sluitend te houden. Daarbij hanteert het college als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend zijn.

Het afgelopen jaar is het aantal parkeerders en de duur van het parkeren in heel Nederland afgenomen. Dit zorgt voor structureel minder inkomsten voor gemeentes. Daarnaast zijn er tegenvallers in de exploitatie, onder andere doordat btw moet worden afgedragen over girale betalingen. Dat zijn betalingen op afstand die tussen bankrekeningen plaatsvinden, zoals  acceptgiro, incasso, spoedbetaling en iDEAL.

Het college verwacht dat de tariefverhoging niet zorgt voor minder parkeerders. Er is voldoende parkeercapaciteit en de parkeergarages zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. Daardoor ligt de kwaliteit van de garages op een hoog niveau. Ook is parkeren in de binnenstad ten opzichte van veel andere steden nog steeds goedkoper. Bovendien komt de afrekenmethode in Tilburg dicht bij het voor de bezoeker aantrekkelijke afrekenen per minuut.

De gemeente is eigenaar van de volgende parkeergarages in de binnenstad: 013-Tivoli, Schouwburg, Pieter Vreedeplein, Emmapassage en Koningsplein. Er is ook een gemeentelijke parkeergarage in Stappegoor. Het tarief van deze parkeergarage wordt niet aangepast.

Mobiele versie afsluiten