Site pictogram Tilburgers.nl

College wil Startersbeurs met 180 beurzen verlengen

logo-startersbeursHet college stelt de raad voor de Startersbeurs te verlengen tot eind 2016. In die periode kunnen er maximaal 180 beurzen worden verstrekt.

Het uitgangspunt van de Startersbeurs is gediplomeerde jongeren zonder baan aan het werk te helpen. In het najaar van 2014 wordt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling. Sinds de start van de pilot in Tilburg in april 2013 zijn 95 startersbeurzen in Midden-Brabant afgerond. Uit de evaluatie blijkt dat 34% van de jongeren na het afronden van de Startersbeurs een contract krijgt bij het leerbedrijf. Meer dan de helft van de jongeren (62%) vindt dat de Startersbeurs hun kansen op werk vergroot.

Wethouder Erik de Ridder (economie & arbeidsmarkt): “Jeugdwerkloosheid is een groot probleem. Je maakt een valse start in je maatschappelijke carrière en het is ontzettend lastig de opgelopen achterstand goed te maken. Met de Startersbeurs hebben we een prima middel in handen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De verlenging sluit naadloos aan bij onze regionale ambitie om als Midden-Brabant jeugdwerkloosheidsvrije zone te worden.”

startersbeursVoor gediplomeerde jongeren zonder werkervaring is het moeilijk om een baan te vinden. Aan de andere kant blijkt het voor werkgevers moeilijk om gemotiveerde jongere medewerkers binnen te halen. Voor deze jongeren en werkgevers biedt de Startersbeurs een oplossing. Een Startersbeurs duurt maximaal 6 maanden en kan 1 keer verlengd worden. Het is de bedoeling jongeren werkervaring op te laten doen bij een leerbedrijf en onder begeleiding te werken aan de competenties. De gemeente betaalt het ‘loon’ van netto € 500,‐ per maand het leerbedrijf spaart iedere maand een bedrag van 100 euro dat ingezet kan worden voor scholingsactiviteiten. De Startersbeurs is een initiatief van de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen en de jongerenbonden FNV en CNV. Bijna een kwart van de Nederlandse gemeenten werkt met de Startersbeurs.

Het in dit nieuwsbericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en wordt bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2014 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Meer info over de Startersbeurs: download de flyer

Mobiele versie afsluiten