maandag 17 juni 2024

Privacyverklaring

Opgesteld op 18 januari 2017.
Voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@onafhankelijkemedia.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder met de online software van Mailchimp.com.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: tot je je uitschrijft van onze nieuwsbrief.

Delen met anderen

Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl gebruikt cookies. Op Tilburgers.nl gebruiken we Google Analytics. Hiermee kunnen we zien hoeveel mensen Tilburgers.nl lezen en welke artikelen het meest (en het minst) worden gelezen. We kunnen hiermee niet zien wie deze website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@onafhankelijkemedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Niet gevonden worden door Google

Als u niet wilt dat uw naam gevonden wordt via de zoekmachine van Google, kunt u zelf bij Google een verzoek indienen om uw naam uit de zoekmachine te verwijderen. Een verzoek om uw naam te verwijderen kunt u indienen via een web-formulier, te vinden via deze link: https://support.google.com/… (Engelstalig)

Beveiliging

Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bestuur@onafhankelijkemedia.nl. Stichting Onafhankelijke Media / Tilburgers.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
– Onze host – SiteGround.com – heeft bovendien een keur aan geavanceerde beveiligingssoftware ter beschikking gesteld, waar wij dankbaar gebruik van maken. De Privacyverklaring van SiteGround is hier te vinden, maar helaas alleen in het Engels.