Site pictogram Tilburgers.nl

Compensatie eigen risico zorgverzekering vervalt

CAK1Het kabinet heeft de Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft. Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten, die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.

 Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalt de bijdrage voor het eigen risico dit najaar niet meer uit. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met hoge zorgkosten. Het college van de gemeente Tilburg gaat hierover op korte termijn een besluit nemen. Dit vraagt om een zorgvuldig traject, waarbij verschillende opties worden afgewogen. De gemeente verwacht de betrokkenen voor 1 oktober te kunnen informeren over de nieuwe regeling. Op dit moment is al wel duidelijk dat niet alle mensen die voorheen een compensatie ontvingen, automatisch in aanmerking komen voor de gemeentelijke oplossing. Omdat gemeenten hier minder geld voor krijgen van het Rijk, moeten zij keuzes maken.

Iedereen die in 2013 de bijdrage (99 euro) als tegemoetkoming van het eigen risico kreeg, ontvangt begin juli een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen, dat iemand een vervangende tegemoetkoming ontvangt. Dat hangt af van de situatie en de voorwaarden van de nieuwe oplossing. Van Tilburgers die de antwoordkaart niet terugsturen, krijgt de gemeente geen gegevens. De informatie is uiteraard te zijner tijd te vinden via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen.

De wet voor de afschaffing van de Cer is pas in juni 2014 door de Eerste Kamer aangenomen en definitief geworden. Daarom worden de inwoners die deze compensatie ontvingen, daar nu pas over geïnformeerd.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Mobiele versie afsluiten