Site pictogram Tilburgers.nl

Controle afvalsortering werpt vruchten af

De gemeente Tilburg voert al enkele weken controles uit op het juist sorteren van afval. Dat levert positieve resultaten op. In de afgelopen 12 weken is ruim 15 procent minder restafval opgehaald. Vanaf 2015 moeten bedrijven en gemeenten namelijk belasting betalen over het verbranden van afval. De afvalstoffenheffing gold tot dusver alleen voor het storten van reststoffen.

Het oud papier is met bijna 10 procent toegenomen en de hoeveelheid plastic met bijna 11 procent. Deze uitkomsten zijn alleen mogelijk bij een juiste manier van sorteren. De gemeente vindt dit een goede ontwikkeling en complimenteert de inwoners met de resultaten. Volgens de gemeente gaat het goed maar het kan nog beter. Nu de lente in aantocht is, zal ook de hoeveelheid GFT-afval (groente, fruit en tuin) toenemen. Belangrijk is dat inwoners ook het GFT-afval goed blijven sorteren. Over een paar weken zijn nieuwe resultaten bekend. Meer informatie over het sorteren van afval staat op pagina afvalsoorten.

Tot nu toe heeft de gemeente tienduizenden containers gecontroleerd. De gemeente houdt de inwoners geregeld op de hoogte van de resultaten. Zo wordt het duidelijker waarom Tilburg de containers inspecteert. Als de gemeente in een buurt gaat controleren, ontvangen de bewoners vooraf een brief. Niet alleen het milieu heeft baat bij een juiste afvalscheiding, ook voor bewoners zelf is het belangrijk. Als steeds minder restafval verwerkt hoeft te worden, kan het bedrag omlaag dat iedereen betaalt aan de afvalstoffenheffing. Want het verbranden van het restafval kost geld.

Op 1 januari 2015 is er door de overheid een afvalstoffenbelasting ingevoerd op restafval van 13 euro per ton afval. Deze afvalstoffenbelasting geldt voor het storten en verbranden van restafval. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil de afvalstoffenbelasting invoeren in het kader van het ‘Van Afval Naar Grondstof’ beleid (VANG). Met het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ wil het kabinet de overgang naar een 100% circulaire economie stimuleren. De afvalstoffenbelasting moet bedrijven en gemeenten aansporen om afval aan de bron te scheiden. De doelstelling is om binnen tien jaar de hoeveelheid huishoudelijk- en bedrijfsmatig afval dat verbrand of gestort wordt te halveren. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.

Mobiele versie afsluiten