Spring naar inhoud

Still uit de film: Defilé voor het oude Stadhuis, tegenover de Heikese kerk.

Het Regionale Archief Tilburg is in het bezit gekomen van een unieke serie 8mm films uit 1948 van de kronings feestelijkheiden van Koningin Juliana. De films werden geschonken door Ad van de Pas, zoon van de filmer. Van de Pas herkent zichzelf op de beelden als klein jongetje naast zijn zusje.

De 8 mm-film is in fragmenten opgenomen in augustus en september 1948. De duur van het totaal van de beelden is ruim 24 minuten. Van deze feestelijke dagen waren al wel foto’s bekend van Schmidlin en Van Beurden, maar bewegend beeld was nog niet bekend. Daarom zijn deze opnames van grote waarde.

Filmer Leo van de Pas had filmen als hobby en hij vervulde tevens een bestuursfunctie bij de Tilburgse Amateur Fotografen Vereniging. ...lees verder "Unieke filmbeelden opgedoken uit 1948"

1

Vertolking van Peerke Donders tijdens Koningsdag 2017. - Foto: John Geerts.

Op dinsdag 18 mei en woensdag 19 mei 2021 wordt over de volle omvang van het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg Noord een beroemd citaat van Peerke Donders aangebracht. Dit staat in een persbericht van het Peerke Donders Park, in een reactie op de Gastbijdrage van Kenneth Cuvalay.

In dit citaat uit een van zijn brieven (1846) spreekt de Tilburgse missionaris zich in zeer sterke bewoordingen uit tegen slavernij. Het enorme affiche tegen de bovenkant van het museum bestaat uit een lint van tachtig meter lang en 55 centimeter hoog.

Met deze actie mengt de Stichting Petrus Donders Tilburg zich letterlijk zeer zichtbaar in de discussie die is ontstaan over het slavernijverleden in relatie tot het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark. ...lees verder "Citaat van Peerke Donders tegen slavernij wordt bevestigd aan het Peerke Donders Paviljoen"

19

Gastbijdrage van Kenneth (K.L.L.) Cuvalay, voorzitter van Ubuntu Connected Front Tilburg.

Foto: Kenneth Cuvalay

Geachte leden van de gemeenteraad Tilburg, geacht college van burgemeester en wethouders,

Wij waarderen het initiatief van de gemeente Tilburg voor het organiseren van het programma Meerstemmigheid, een serie online bijeenkomsten over de veranderde waardering voor de beeldengroep in het Wilhelminapark. Als nazaten van onze tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders, willen wij bijdragen aan deze meerstemmigheid en ons perspectief inbrengen om het dominante eurocentrische narratief van deze beeldengroep te vervangen.

Afrifobie en symbolisch geweld

De beeldengroep herdenkt de Tilburgse missionaris Petrus Donders als ‘apostel der melaatsen’, als symbool van barmhartigheid. Geknield aan zijn voeten zien we een man van Afrikaanse afkomst, gekleed in een lendendoek, zijn handen gewikkeld in een doek. ...lees verder "Open brief: Meerstemmigheid ‘Beeldengroep Wilhelminapark’"

Op 4 mei 2021 start Regionaal Archief Tilburg met een project om Tilburgse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog een levensbeschrijving én een gezicht te geven. Hoewel het meer dan 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, blijft het belangrijk de slachtoffers te herdenken.

Door hun verhaal te vertellen, blijven de herinnering aan hen levend. Alle Tilburgse oorlogsslachtoffers zijn opgenomen in de Wiki Midden-Brabant en het archief streeft er naar van ieder een levensbeschrijving én foto op te nemen. Van sommigen is er maar beperkte of zelfs geen informatie bekend behalve naam en overlijdensdatum. Wie was de persoon achter de naam? ...lees verder "Oproep Archief: Geef elk oorlogsslachtoffer een gezicht"

Op donderdagavond 22 april 2021 organiseert Regionaal Archief Tilburg weer een online Historisch Café.

Historicus Martijn van Bommel vertelt in zijn lezing ‘Bioscoop, dansen en korte rokken'. De kruistocht van Roomsch Leven tegen de moderniteit’ over de wijze waarop dit katholieke weekblad uit Tilburg reageerde op de komst van de moderne massacultuur gedurende de periode 1916-1940.

Roomsch Leven was een weekblad voor het katholieke gezin in een flink aantal parochies in Tilburg. Het verscheen van 1916 tot 1970 en stond vol artikelen die gericht waren op het katholieke leven in de stad. Dat waren berichten over bijvoorbeeld jubilea van pastoors, katholieke feestdagen en heiligengeschiedenissen. Maar het blad reageerde ook op 'moderniteiten’ en die waren er heel wat in die periode in de 20e eeuw. ...lees verder "Online Historisch Café over bioscoop, dansen en korte rokken"

Na bijna 38 jaar later heeft de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, de uitgever van  het blad 'Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur - Tilburg' besloten om niet alleen de  vormgeving drastisch te veranderen maar ook de inhoudelijke formule. De vormgeving is 38 jaargangen verzorgd door eindredacteur Ronald Peeters, maar wordt nu voortaan gedaan door grafisch vormgever Sander Neijnens.

Sinds enkele jaren is de community Erfgoed Tilburg actief onder de inspirerende coördinatie van Stadsmuseum Tilburg. Het tijdschrift Tilburg krijgt nu een nieuwe naam: Erfgoed Magazine Tilburg, waarmee het meteen ook een 'lijfblad' kan gaan worden voor de vele erfgoedorganisaties die Tilburg rijk is. Met dank aan Erfgoed Tilburg / Stadsmuseum Tilburg voor de financiële ondersteuning om deze vernieuwingsslag mogelijk te maken. ...lees verder "Erfgoed Magazine Tilburg nieuwe naam en in nieuw jasje"

Foto: John Geerts

Het heeft even geduurd: vier jaar van plannen maken en studeren, maar nu gaat het toch werkelijk gebeuren. Kessels komt terug naar de Stationsstraat en zal als 'Museum Kessels' gehuisvest worden in Sociëteit NK Harmonie (NHK).

De Sociëteit bestaat al sinds 1843 in de Stationsstraat en de familie Kessels, fabrikant van muziekinstrumenten en leverancier van bladmuziek, waren de eerste dirigenten van het Harmonieorkest.

...lees verder "Kessels keert terug naar de Stationsstraat."