Site pictogram Tilburgers.nl

Cultuurbos Bosvreugd bezorgd over raadsvoorstel wijziging bestemmingsplan Reeshofdijk

Maandag 25 februari stond op de agenda bij de commissie Vestigingsklimaat  het raadsvoorstel ‘gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bosgebied Reeshofdijk 2012’. Dit voorstel deed bij enkele belanghebbenden in dit gebied nogal wat stof opwaaien. In het bosgebied aan de Reeshofdijk zijn al enkele jaren, naast de twee horecagelegenheden ‘De Zeven Geitjes’ en ‘Cultuurbos Bosvreugd’, ook nog enkele andere bedrijfjes gevestigd. De afgelopen jaren zijn er nogal wat gedoog-constructies en onduidelijkheden ontstaan over de bebouwing en het gebruik van deze optrekjes in dit gebied. Hiervoor waren drie insprekers naar het gemeentehuis gekomen om hun ongenoegen en belangen kenbaar te maken. Joost Franken, Erik Embrecht en John van Hest.

“Van gedogen is hier geen sprake.” volgens Wethouder Joost Möller “We hebben niet actief gehandhaafd omdat dit gebied geen prioriteit had.” refererend naar de  door de rechter verboden koopzondag en dat er een groot verschil bestaat tussen gedogen en handhaven. Wel is het college bereid te kijken naar een overgangsregeling zoals de wet dat voorschrijft bij wijzigingen in een bestemmingsplan. Hiervoor had de wethouder Joost Möller enkele ondersteunende ambtenaren meegebracht om aan te geven dat het bij enkele van deze optrekjes niet meer behelst als een paar woonwagens.

“Dertig jaar geleden kochten mijn broer en ik dit stukje grond van het kerkbestuur” vertelt Joost Franken, één van de uitbaters van Cultuurbos Bosvreugd . “Vroeger was dit zo’n beetje het einde van de stad en kon hier erg veel, in Tilburg werd nog niet zoveel georganiseerd op cultuurgebied, dus dat gingen wij dan doen. Kleine, multiculturele festivalletjes, dichtavonden en optredens van bandjes. Wij hebben ons ook altijd bezig gehouden met dit mooie stukje bos. Veel bomen, struiken en begroeiing hebben we aangeplant, wat de biodiversiteit enorm heeft vergroot. Er zitten hier nu vele soorten kikkers, salamanders, eekhoorntjes, vlinders. Elke zondag genieten vele Tilburgers hier op ons terras in een groene oase van rust, terwijl de kinderen spelen op de speelweide en in de speeltuin. In de jaren hebben we hier een mooi bedrijfje neergezet waarbij een beheerderswoning onontbeerlijk is en hier gaat het nu eigenlijk  om. Permanente bewaking is noodzakelijk door geïsoleerde ligging. Bewoning door beheerder is de enige mogelijkheid.” vervolgt Joost. “De woning van mijn broer valt onder de overgangsregeling terwijl hij de helft van het jaar in het buitenland zit. Ik doe hier het beheer, maar mijn woning valt niet onder deze overgangsregeling.”

In december 2012 heeft de Provincie het bosgebied bij de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) toegevoegd, waardoor er nauwelijks nog bebouwing is toegestaan.

John van Gorp, Trots: “Deze bewoners kunnen dit bos perfect onderhouden en beheren, dus alles legaliseren.” Bart van de Camp, SP: “Hier zie je wel wat gedogen is, er gebeurt al jaren niks. Ze beheerden eigenlijk het gebied. Wat is nu eigenlijk het probleem? Het gaat om mensen die daar al 30 jaar wonen. Om nu na 30 jaar te zeggen dat het ineens afgelopen is… maak het nou niet erger dan het is. Ik kan me wel vinden in het standpunt van Trots en ik ben bereid samen een amendement in te dienen.”

Hierna verzandde de discussie in definitie van technische details over de individuele situaties van de drie insprekers en zal in een latere gemeenteraadsvergadering nader worden besproken.

 

 

Mobiele versie afsluiten