Site pictogram Tilburgers.nl

D66 Tilburg wil invoering ‘Ja-Ja-sticker’

ja-ja-stickerSinds 1993 zijn de Ja-Nee-sticker en de Nee-Nee-sticker een bekend beeld op brievenbussen. Mensen die geen ongeadresseerde reclame willen ontvangen óf geen ongeadresseerde reclame én ook geen huis-aan-huisbladen maken dat aan de verspreider kenbaar met deze stickers. In Tilburg zijn deze gratis verkrijgbaar aan de balie van de Stadswinkels.

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de gemeente Amsterdam de Ja-Ja-sticker invoeren en het beleid omdraaien. Huishoudens krijgen dan alléén nog reclamefolders en huis-aan-huisbladen als mensen dit met een Ja-Ja-sticker aangeven dit te willen. Alle andere brievenbussen moeten worden overgeslagen. Het initiatief voor de sticker komt in de hoofdstad van de Partij van de Dieren.D66 wil graag in Tilburg ook de Ja-Ja-sticker invoeren, waarmee het ongevraagd in de brievenbus ontvangen van reclamepost tot het verleden gaat behoren.

Huishoudens zonder brievenbussticker ontvangen gemiddeld 33 folders per week. Dat is 34 kilo reclamedrukwerk per jaar. Een wekelijkse huis-aan-huis-krant zorgt voor nog eens 32 kg per jaar.

Om de afname van afval te stimuleren, is het volgens D66 goed om te kijken waar papierverspilling kan worden tegengegaan. “Iedere ongelezen folder zorgt voor onnodige verspilling van energie voor productie en transport.” D66 Tilburg vindt dat het makkelijker moet worden voor mensen om een duurzame keuze te maken en staat zodoende positief tegenover de invoering van de ja-ja sticker. Daarom heeft de D66-fractie aan het college gevraagd of het bereid is de (financiële) consequenties van de invoering van de ja-ja sticker in kaart te brengen en of het tevens bereid is om de ja-ja sticker ook in Tilburg in te voeren.

Mobiele versie afsluiten