Site pictogram Tilburgers.nl

De aanloop naar de Begroting 2015

enquête, smiliesDe komende drie weken zijn voor de Tilburgse politiek misschien wel de drukste periode van het jaar. De wensen en plannen voor het komende jaar, die eerder zijn besproken bij de Perspectiefnota, moeten worden vastgelegd in de Begroting voor 2015. De finale, de raadsvergadering waarin de definitieve beslissingen worden genomen, is gespreid over twee dagen: 10 en 12 november. Maar voor het zover is worden de belangrijkste onderwerpen eerst besproken in de vier verschillende commissies: Leefbaarheid, Sociale stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur. Soms gepaard met een stevig debat.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Een volledig overzicht van alle vergaderingen en de bijbehorende stukken is hier te vinden.

In elke commissie komt in ieder geval de Najaarsrapportage (pdf) op tafel. Dat is een document waarin staat wat tot nu toe is uitgevoerd van de Begroting voor het lopende jaar, 2014. Wel haalt elke commissie haar ‘eigen’ onderwerpen eruit, dus de bespreking is in geen geval steeds hetzelfde. Maar wél met de reeds vertrouwde ‘smilies’ bij de al dan niet behaalde doelen. Verder komen onder andere de volgende onderwerpen in de diverse vergaderingen aan bod.

Commissie Leefbaarheid: maandag 27 oktober, 10.00 uur

Commissie Sociale stijging: maandag 27 oktober, 13.30 uur

Foto: Zorgbelang Brabant

Commissie Vestigingsklimaat: maandag 27 oktober, 20.00 uur

Commissie Bestuur: dinsdag 28 oktober, 19.00 uur

De begroting van de Regio Hart van Brabant staat op de agenda en de al genoemde Najaarsrapportage. Met alleen deze twee onderwerpen zou het een vrij korte vergadering kunnen worden.

Commissie Vestigingsklimaat: vrijdag 31 oktober, 13.00 uur

Idee EVE Polygonale loodsDe vergaderingen van deze commissie staan er daarentegen om bekend dat ze vaak lang duren. Wellicht daarom is er voor deze commissie een tweede datum geprikt.

 

 

Mobiele versie afsluiten