Site pictogram Tilburgers.nl

De armoede in Tilburg zal ook de komende jaren verder toenemen.

De armoede in Nederland zal ook de komende jaren nog sterk toenemen. Dat vreest de onderzoeker Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP  meet elk jaar hoeveel ‘armen’ er zijn in Nederland en presenteerde vorige week 6 december 2012  het jaarlijks rapport over armoede in Nederland. De afgelopen jaren bleef dat aantal steeds redelijk stabiel. Zelfs in de eerste crisisjaren 2009 en 2010 was er geen noemenswaardige stijgingen in armoede te zien. In 2011 lag hier echter het keerpunt “Je ziet dat de crisis nu pas echt is geland achter de voordeur.” aldus Cok Vrooman volgens nos.nl. “Je ziet het ook bij de werkloosheidscijfers, die liepen ook niet op en nu zie je ook daar een enorme stijging.”

In 2011 is de armoede in Nederland over de hele linie sterk gestegen. Dat blijkt uit het armoedesignalement 2012 (pdf) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2010 leefden nog 945.000 Nederlanders in armoede. Inmiddels zijn het er ruim één miljoen. En dan gaat het vooral om: alleenstaanden tot 65 jaar, eenouder- en niet-westerse gezinnen, en er is een nieuwe groep die eerder in de armoede terecht komt: en dat zijn jonge gezinnen. Voor 2012 en 2013 verwacht Vrooman eveneens een stijging van de armoede.

De Tilburgse politiek vreesde in november 2012 al tijdens de Algemene beschouwingen dat de armoede in de stad zal oplopen vanwege het opgelegde beleid van onze nieuwe regering. In Tilburg wordt de crisis nu  echt merkbaar. Deze gegevens lopen synchroon met het onderzoek dat het NIBUD al in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg.

De armoede in Tilburg neemt nu hand over hand toe. Niet alleen onder ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders, die steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, dit geldt ook steeds vaker voor zelfstandige ondernemers (ZZP). Volgens de ‘Voortgangsnota impulswijken‘, leven in de impulswijk Tilburg Noord nu al één op de drie huishoudens onder de armoedegrens. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon is in Tilburg € 13.900. Behoorlijk onder het landelijke gemiddelde van €14.800 en ver onder het gemiddeld besteedbaar inkomen in Breda, dat € 15.500 is. (Bron: CBS 2012)

Mobiele versie afsluiten