Site pictogram Tilburgers.nl

De buurt heeft Wijkcentrum “In de Boomtak” gekocht

boomtak Dinsdagmiddag 11 november was het zover: Bewoners van de wijk Noordhoek/Bomenbuurt hebben samen voor financiering gezorgd, middels het oprichten van een coöperatie en daarmee heeft Stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak het wijkcentrum In De Boomtak gekocht.

Deze speciaal in het leven geroepen coöperatie heeft aandelen uitgegeven à 100 euro per stuk, waarvan er 750 zijn verkocht aan wijkbewoners, samen goed voor €75.000,-. Voor de bank was dit aanleiding om het licht op groen te zetten en het resterende bedrag aan de Stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak te lenen, zodat het wijkcentrum kan worden gekocht van de gemeente Tilburg en zodoende kan worden behouden voor de wijk.

Begin 2011, toen de gemeente met een forse bezuiniging begon, was In De Boomtak een van vijf wijkcentra die moesten sluiten. De buurt kwam hiertegen in verzet en besloot, samen met een nieuw bestuur en zonder hulp van ContourdeTwern, het wijkcentrum zelf te beheren en uiteindelijk te kopen. Deze doelstelling is vandaag behaald.

Het bestuur van het wijkcentrum wil graag iedereen die certificaten heeft gekocht, hartelijk bedanken. En ook iedereen die hard heeft gewerkt om dit mogelijk te maken. Bestuurslid Jac Heeren: “Drieënhalf jaar geleden kregen we een sleutel en een huurcontract van 40.000 euro per jaar en zoek het maar uit. Maar goed dat we toen niet wisten hoeveel werk het was, nu is het goed dat we dat wel weten.” Jan van Esch: “Met dit doel ben ik hier ingestapt en nu is het bereikt en kunnen nieuwe bestuursleden het overnemen. Met de zekerheid dat In De Boomtak voor lange tijd behouden is voor de wijk.”

Update en Rectificatie: 12 november 15:00 uur

Hein Staps, voorzitter van de coöperatie, schrijft in een artikel in de wijkkrant aan alle bewoners van de wijk Noordhoek: “Ik denk dat heel veel mensen in de wijk blij zijn dat In de Boomtak nu van de wijk is en daar gaat het eigenlijk om. En dat is ook de reden dat we met z`n allen hier zo hard aan gewerkt hebben, overigens met veel plezier.” De coöperatie organiseert op woensdag 26 november een ledenraad voor iedereen die een of meer certificaten heeft gekocht.

stukje wijkkrant
Artikel “Goed nieuws voor de wijk!” uit de vernieuwde wijkkrant de Noordhoek
Mobiele versie afsluiten