Site pictogram Tilburgers.nl

De herdgangen van Tilburg – geraadpleegde literatuur

Linde en Standbeeld HeuvelIn dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het beschrijven van de dertien herdgangen van Tilburg.

Opvallend in het literatuur-onderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg.

In het lijvige boek “Tilburg, een stad met een verleden” uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder.

Ook het boek “Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw” uit 1994 maakt zich hier schuldig aan. Sterker nog, bij de uitleg van ‘Dat Goet ter Lijnde’ (toponiem-nummer 216, bladzijde 226) wordt het woord ‘Lijnde’ als een beek beschreven. Historicus en rechtsgeleerde Martin de Bruijn maakt er in zijn artikel over het ‘Goed ter Línden’ bezwaar tegen.

Door verder bronnenonderzoek blijkt dat het bij  ‘Lijnde’ wel degelijk om de Lindeboom gaat: “Het lijkt er dus alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek.”

De hierboven vermelde werken kunnen vanwege deze omissie niet als betrouwbare, historische bron gelden.

 

Auteur Jaar (II)
  Titel
       
Becx J 1973   Over hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg
Berkel G van ea  (I)
1989   Plaatsnamenboek Herkomst en betekenis.
Bruijn M de 2003   De hoeve ‘het goed ter Linden’ in de Stokhasselt
Casveller ea 1986   Wolstad in Ombouw
Doevedans ea 1993   Stadsvorm Tilburg
Erens M 1948   Oorkonden van Tongerlo
Gijsseling M 1960   Toponymisch woordenboek
Gorisse C ea 2001   Tilburg een stad met een levend verleden:
Gorp P van 1987   Tilburg eens de wolstad van Nederland
Gurp G van 1998   “See oploopende en dangereus om met om te gaen” Michiel van Bommel
Hoogendoorn J ea 1975   Goirle
Kuiper H 2000   Tilburg, vijf eeuwen rond een heilige Linde
Kuiper H 2005   Tilburg, daar leeft meer dan je denkt
Mierlo N 1987   De Hasseltse Kapel te Tilburg
Mosselveld J ea 1955   Van heidorp tot industriestad
Naaijkens Z 2009   Zout bier in den Egelantier
Neesen K 1968   Tilburg, een stad werd stad
Oudheusden B ea 2008   Encyclopedie van Tilburg
Peeters R 1982   Tilburg in beeld 1945-1980
Peeters R 1987   De Straten van Tilburg
Raak C van 2008   Cultureel lexicon 1945-2008
Roos A ea 2002   Heikant en de Stokhasselt, van dorp tot stadsdeel Tilburg Noord
Schilders E 2009   Tilburg, van Oja en waar leg dat dan
Schurink H 1976   Tilburg in oude ansichten
Smulders F 1950-56   diverse artikelen in de nieuwe Tilburgse Courant
Spapens P 2002   Peerke Donders- stoffelijke herinneringen aan een nog altijd populaire Tilburger
Spapens P ea 2004   Goedgetòld
Spapens P ea 1987   Tilburg aan Tap en Tafel
Theunissen L 1999   Midden-bronssamenlevingen in het Zuiden van de Lage Landen
Trommelen J ea 1994   Tilburgse toponiemen in de zestiende eeuw
Verbunt P 2009   Het groot Tilburgs horecaboek
Weijters C 1978   De parochie Tilburg en de abdij van Tongerlo
Weijters C 1981   Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858
Uitgeverij Nieuwland 2005   Grote Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1905
Uitgeverij Nieuwland 2008   Historische topografische Atlas Noord-Brabant 1836-1843
       
      Tijdschriften en Reeksen
       
Ach Lieve Tijd 1995   De boeiende historie van Tilburg – 19 delen
De Lindeboom 1986   Jaarboeken van de Archiefdienst Tilburg 10 jaren
Stichting Tilburg Cultuurgoed     Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur
Stichting Tilburg Cultuurgoed     Tilburgse Historische Reeks (14 delen)
Stichting Tilburg Cultuurgoed     Tilburgse bronnenreeks
Website Cubra.nl     Verzamelde artikelen van Pierre van Beek
       
      Geraadpleegde websites
      (meestal voorzien van link)
       
Cultureel Brabant     http://www.cubra.nl/
Geheugen v Tilburg     http://www.geheugenvantilburg.nl/
Regionaal Archief Tilburg     http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
Kaart van Zijnen    
Wikipedia en Wiki     Diverse pagina’s op Wikipedia.nl
Historie van Tilburg    

 

Noten:

(I)   ‘ea’ staat voor ‘en anderen’. Meerdere auteurs hebben meegeschreven aan het werk. De schrijver die het eerst in het alfabet voorkomt is meegenomen in de lijst.

(II)  Met ‘Jaar’ wordt het jaar van publicatie bedoeld.

 

het-jaar-013_blauw_rood_RGBAlle artikelen van de herdgangen en de links op een rijtje

Mobiele versie afsluiten