Site pictogram Tilburgers.nl

‘De Kennismakerij’ genomineerd voor de IVI Award

kennismakerijDe tijd die aan lezen wordt besteed neemt af, boeken worden steeds vaker vervangen door informatie op het web, romans concurreren om de aandacht met andere media en ondanks een toename van bezoekersaantallen worden er steeds minder boeken geleend in bibliotheken.

Er is dus dringend vernieuwing nodig, gebaseerd op de eigen kracht van de bibliotheken in het omgaan met de verworvenheden en gebreken van de informatie- en kennissamenleving.

Hiervoor is enkele weken geleden in Tilburg op initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant   de Kennismakerij ‘ of wel Bibliotheek Nieuwe Stijl,  van start gegaan.

Deze proeftuinbibliotheek  in de Spoorzone gaat samen met bezoekers actief kennis-maken en kennis-delen. De Bibliotheek legt hiermee de verbinding tussen informatiebronnen, mensen en organisaties die elkaar kunnen helpen ontwikkelen. Zo moet de Kennismakerij een dynamische en inspirerende plek worden waar iedereen ontmoet, ontdekt, ontwikkelt en ontspant.

Een maand nadat ‘de Kennismakerij’ haar deuren opende in de Tilburgse Spoorzone, is zij genomineerd voor de IVI Award. De IVI Award is een nieuwe prijs bedoeld om innovatie binnen de informatiebranche in de meest brede zin te stimuleren. De Kennismakerij is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant.

De IVI Award is een nieuwe prijs die vanaf 2014 ieder jaar wordt uitgereikt aan de bibliotheek, mediatheek, museum, archief of soortgelijke organisatie in Nederland die het meest innovatieve product, concept of innovatieve dienst voor het publiek heeft ontwikkeld. IVI staat voor Innovatie voor Informatie.

Stemmen  op ‘de Kennismakerij, Bibliotheek Nieuwe Stijl’, kan tot 10 november 12:00 uur via iviaward.nl. Op deze site kunt bezoekers aan de vakjury laten weten waarom de Kennismakerij, Bibliotheek Nieuwe Stijl, innovatief is. Innovatieve ideeën over de Bibliotheek Nieuwe Stijl delen met de Kennismakerij kan ook op locatie of via facebook.com/dekennismakerij.

De IVI Award wordt uitgereikt op het KNVI  (Koninklijke Nederlandse vereniging van Informatieprofessionals) congres op 18 november 2014 in Nieuwegein. Voorafgaand aan de uitreiking zullen de genomineerde inzendingen uitgebreid worden toegelicht. Vervolgens wordt de winnaar door de jury bekend gemaakt en volgt de uitreiking van de IVI Award. De prijs bestaat onder andere uit innovatiesupport ter waarde van 12.500 euro.

Mobiele versie afsluiten