Site pictogram Tilburgers.nl

De raad is de baas

Gastbijdrage van Leo Peters, voorzitter stichting Reeshof aan Zet.

Foto: John Geerts

Vandaag [15-11-2021 – red.] zal de gemeenteraad haar definitieve oordeel vellen over het bestemmingsplan Wijkevoort. Arbitrair want velen zijn tegen, sommigen zijn voor, en de verdere besluitvorming hangt nog af van de oordelen door de Raad van State, want partijen die tegen zijn hebben aangekondigd met een goedkeuring van deze plannen door de raad geen genoegen te nemen. Volop onduidelijkheid dus.

Er is iets vreemds aan de hand. Van oudsher was het de bedoeling dat burgers (inwonende) die na verkiezingen het vertrouwen genoten van diezelfde inwonende, in de gemeenteraad plaatsnamen. Sedert enige tijd is er, ook hier in Tilburg, sprake van ambitieuze jonge beroepspolitici, die luisteren naar hun partij en niet meer de verbinding hebben met hun medeburgers, zij willen steeds maar hogerop, carrières vragen om partijdiscipline en zeker niet om kritische geluiden. En juist die beoogde verbinding met de plaatselijke burger ontbreekt dan ten enenmale.

Dat nu zorgt voor de onrust en de tweedeling die ontstaat nu bij de besluitvorming. De burger uit Tilburg heeft geen verbinding met deze raad. Omdat er te vaak dealtjes in achterkamertjes werden gemaakt is dualisme (her)ingevoerd. Het raadslid moet op persoonlijke titel zijn of haar afweging maken en niet op basis van partij en coalitieafspraken. Invoeren of herinvoeren lijkt niet te leiden tot individuele afwegingen. De partijdiscipline is en blijft dwingend aanwezig.

Het besluit op zich is arbitrair omdat de redenen die worden aangevoerd voor de nut en noodzaak discussie drogredenen blijken te zijn. Voor de werkgelegenheid roept het college, terwijl er op dit moment geen ondernemer is in het Tilburgse die niet zelf zoekende is naar werkkrachten. Ook de verijdelde beursgang van Cool Blue wijst daarop, men kan geen werkkrachten in het Tilburgse veld vinden.

Foto: John Geerts

Terwijl door de raad ingehuurde specialisten aangeven dat het werk wat deze beweging oplevert niet aansluit met de zoekfunctie van de werkloze Tilburgers. Een paar duizend arbeidsmigranten dan maar? OK, levert een probleempje op om ze te huisvesten, maar dat zien we dan wel weer. Stikstof? Fijnstof? Vervoersbewegingen? Klimaat problematiek? Voor deze Tilburgse raad allemaal geen issue. Gezondheid idem.

We zullen zien of de onvermijdelijke rechtsgang nodig is. Eerst mag deze raad er iets van vinden. De raad is de baas, het college alleen uitvoerend, zo is het immers geregeld.

Mobiele versie afsluiten