Site pictogram Tilburgers.nl

De Vijfsprong – naar de Raad van State

Beste vrienden Van de Vijfsprong,

Het begrip groen licht krijgen slaat meestal op een wending ten goede. Het stukje  in het  Brab. Dagblad meldt dat de gemeente eindelijk met de herinrichting mag beginnen, alsof dat winst is.

*De Raad van State afdeling bestuursrechtspraak behandelt donderdag a.s. 13 november 13.30 ons verzoek om schorsing. * *Het adres is:*
*Lange Voorhout 3 *
*’s-Gravenhage *

Het herinrichtingsplan kon door de rechter in Breda niet inhoudelijk getoetst worden, vandaar onze gang naar de Raad van State.

Het plan van de gemeente is om de boom te slopen en op die plaats een lichtmast te plaatsen. De lichtmast heeft volgens de gemeente dezelfde remmende werking voor het verkeer als de boom. Na een ongeluk is de boom daar speciaal neergezet om het verkeer af te remmen. Hoewel het een schijnbaar onoverzichtelijk fietsknooppunt is, zijn er sinds de boom daar staat, geen ongelukken meer gebeurd.
Wij willen voorkomen dat de boom wordt gesloopt. Wij gaan in hoger beroep omdat er niet voldoende is nagedacht over de gevolgen voor de sfeer en de verkeersveiligheid.

Op de definitieve tekeningen die door de gemeente zijn uitgewerkt, wordt duidelijk zichtbaar dat de nieuwe verkeersituatie, gevaarlijker is.

Dat de herinrichting langer duurt, is vooral het gevolg van de manier waarop het plan van bovenaf en op de tekentafel is bedacht.
Naast het feit dat de gemeente het negatieve advies van de monumentencie (die vreest dat de charme van het pleintje verdwijnt) naast zich neer heeft gelegd is er besloten op onjuiste en ontbrekende gegevens.

Uitvoering van het plan van de gemeente, het doortrekken van de Noordstraat naar de Tuinstraat is verkeersgevaarlijker.

De gemeente heeft toegezegd niet te kappen vóór de uitspraak van de Raad van State.

Graag ontvangen we reacties en suggesties,

Met Vijfspronggroeten,

A.M. Akkermans, secr. Van de Vereniging tot Behoud van Beschermd Stadsgezicht de Vijfsprong

<mailto:verenigingtotbehoudvan@gmail.com>

P.S. Onze ver. is niet verbonden met een politieke partij en ontvangt geen subsidie van de gemeente. De ver. heeft een gironummer: *******, t.n.v. Vereniging tot behoud van enz.

Linssen advocaten, W II straat,  adviseert ons.

Zie ook: en

Mobiele versie afsluiten