Site pictogram Tilburgers.nl

De waarde van wijkcentra

De Boomtak - foto: Google Maps

In de begroting voor 2011, die in november 2010 werd goedgekeurd door de gemeenteraad, is besloten dat vijf wijkcentra geen subsidie meer krijgen vanaf 1 juli 2011.  De wijkraden van de Bomenbuurt en Zorgvlied zijn inmiddels bezig met de mogelijkheid om hun wijkgebouwen in eigen beheer te nemen en vragen van de gemeente duidelijkheid over koop- of huurwaarde. Daarom wordt er met spoed opnieuw over deze wijkcentra vergaderd op vrijdagmiddag 22 april.

Wijkcentrum de Boomtak

Ambtenaren zijn inmiddels gaan praten met bewoners uit de Bomenbuurt, zo beweert het college. Zij vindt dat het plan dat de bewoners afgelopen maandag in de commissie ‘Economie’ hebben gepresenteerd, nog teveel onzekerheden bevat. Ook vinden ze dat de bewoners niet goed genoeg georganiseerd zijn.

Wijkcentrum Zorgvlied

Wijkcentrum zorgvlied - foto: Google Maps

Voor Wijkcentrum Zorgvlied zijn al enkele gesprekken gevoerd met wijkvereniging Zorgvlied. De wijkvereniging wil als proef van twee jaar het pand huren en ervaring opdoen met de exploitatie om daarna voor een langere periode afspraken te maken. Op basis van een planning van activiteiten, waaronder activiteiten van de gemeente als stembureau, inspraakbijeenkomsten en wijkcontacten, wil het bestuur een aan die activiteiten aangepaste huur betalen verantwoord vanuit een transparante open boekhouding. De wijkvereniging heeft inmiddels contact met culturele vereniging ‘Souvenirs des Montagnards’ en samen bekijken zij de mogelijkheden van gezamenlijke huur. Deze culturele vereniging heeft aangegeven misschien te willen kopen. Er is wel haast bij, want de activiteiten die nu huur betalen, hebben zekerheid nodig, omdat ze anders elders gaan huren.

Volgens de gemeente bestaat het bestuur van wijkvereniging Zorgvlied uit capabele bestuurders, welke een dergelijke proef met het beheer van een wijkcentrum wel aankunnen. Wanneer na twee jaar blijkt dat het initiatief niet haalbaar is, kan het pand alsnog worden verkocht.

Wijkcentrum ’t Vogeltje

Wijkcentrum 't Vogeltje - Foto: Google Maps

Er zijn plannen in de maak om de Vogeltjesbuurt in z’n geheel grondig te verbouwen. Gedeeltelijk zal de bestaande bebouwing gerenoveerd worden, terwijl een ander deel zal worden gesloopt. De gemeente en woningcorporatie Tiwos werken hierin samen. Het wijkcentrum wordt dan misschien ook gesloopt, dus voorlopig zal dit wijkcentrum niet worden verkocht of verhuurd. Het plan is waarschijnlijk eind april klaar.

Het volledige plan is hier te lezen.

Mobiele versie afsluiten