Site pictogram Tilburgers.nl

‘De wereld van het heden raast door in Dada’s voetspoor’

Gastbijdrage van Tine van de Weyer, projectleider van De NWEStijl Tilburg.

Foto: Tine van de Weyer.

‘De wereld van het heden raast door in Dada’s voetspoor’, een aforisme van de Tilburgse Antony Kok, mede-initiator van de begin 20e-eeuwse kunststroming De Stijl, dichter, spoorbeambte, mecenas en boezemvriend van Theo van Doesburg.

Wellicht het best bewaarde geheim van Tilburg is, dat de internationaal baanbrekende kunststroming De Stijl (onder andere Mondriaan, Rietveld) hier ter stede is ontkiemd. Gevolg van de vriendschap van de initiator en aanvoerder Theo van Doesburg met Antony Kok. Tilburg trotse stad van (kunst)makers, wil dit markeren met een 70 meter lang lichtkunstobject in de Spoorzone. Natuurlijk in de stijl van De Stijl. Als we samen de schouders eronder zetten zal dit lichtkunstwerk op 18 april 2022, de 140e verjaardag van Antony Kok, oplichten op het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone.

Samen de schouders eronder wil zeggen dat we dit in groten getale doen via crowdfunding. De gemeente, de provincie, NS, ProRail steunen het initiatief en dragen flink bij. Zoals hierboven al gememoreerd was Antony Kok naast multitalent ook de mecenas van kunstenaars van de Stijlbeweging en tot aan diens dood met name van Theo van Doesburg. Bij de uitvoering van dit kunstwerk ter herinnering aan Antony Kok en De Stijlbeweging vragen we velen in ons netwerk om mecenas voor een dag te willen zijn en een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit grote lichtkunstwerk dat recht doet aan een stukje geschiedenis van onze stad.

Inmiddels is de crowdfundingsactie van start gegaan, donateurs kunnen via de link https://destijltilburg.nl/crowdfunding hun bijdrage via Ideal storten.

Wij nodigen u als instelling van harte uit mecenas te worden. Verderop in deze brief ziet u hoe dit in zijn werk kan gaan. Daarnaast zouden wij het zeer op prijs stellen als u mogelijkheid ziet om in uw netwerk enige aandacht aan ons cultuurhistorische initiatief te schenken. Of als u binnen uw netwerk uw relaties zou kunnen stimuleren met het loon van een uurtje, een dagdeel of dagje werken in de voetsporen van Antony Kok mecenas te worden van dit talige lichtkunstwerk met die raadselachtige beeldende tekst. Een honderd jaar oude dichtregel die in al zijn hedendaagse actualiteit over de stad zal stralen en die Tilburg blijvend aan de kunstbeweging van destijds zal herinneren.

Hoe mecenas worden van het aforisme ?
* open de link https://destijltilburg.nl/crowdfunding/.
* u komt dan op de website van de stichting De Stijl@Tilburg,
* hier leest u meer over de geschiedenis van de Stijl, de stichting, het aforisme en de crowdfundingsactie.
* Via Ideal of een eigen overschrijving vult u een bedrag naar keuze en mogelijkheden in.
* En wie via een WhatsApp-bericht dit in het eigen netwerk doorstuurt zijn we eeuwig dankbaar.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, met dank voor uw inzet! Mede namens bestuur De Nwe Stijl Tilburg, voorzitter Comité van Aanbeveling Jan Boelhouwer en collega-projectleider Ingrid Luycks.

Mobiele versie afsluiten