Site pictogram Tilburgers.nl

De zesde wethouder: Esmah LahLah

Esmah Lahlah wordt de zesde wethouder in Tilburg voor de raadsperiode 2018 – 2022. Esmah LahLah is ‘Doctor of Philosophy (Ph.D.)’ en ‘Master of Science (MSc)’, beide Master-titels behaalde ze aan de Tilburgse universiteit.

Esmah Lahlah is op dit moment nog onderwijsdirecteur van de Master Victimology and Criminal Justice (Slachtofferschap en Strafrecht) en docent aan Tilburg University op het gebied van victimologie en ontwikkelingspsychologie. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar slachtofferschap van kinderen. Esmah promoveerde in 2013 op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling. Op 20 november 2017 is Esmah Lahlah benoemd als Lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool Groningen.

Esmah LahLah is ‘Doctor of Philosophy (Ph.D.)’ en ‘Master of Science (MSc)’, beide Master-titels behaalde ze aan de Tilburgse universiteit. Voor zover nu bekend is zij niet verbonden aan een politieke partij.

Als vrijwilligster is zij voorzitster van stichting de Blauwe Maan, bestuurslid bij International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) en bij The Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect. (stichting voor het voorkomen van kindermisbruik en verwaarlozing).

Als wethouder zal zij zich gaan bezighouden met Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Werk en inkomen, Inkomensondersteuning en Armoedebeleid (incl. schuldhulpverlening) en Mondiale bewustwording. Zij wordt wijkwethouder van: Goirke-Hasselt-bouwmeesterbuurt, Groeseind/Hoefstraat en Theresia.

Op sociale media is zij actief op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Mobiele versie afsluiten