Site pictogram Tilburgers.nl

Destijds: 1957 standbeeld Willem II op de Heuvel

Foto Rien Siers. Collectie Regionaal Archief Tilburg

Het standbeeld van Willem II in 1957, gefotografeerd vanuit Hotel Riche door persfotograaf Rien Siers. Het is een mooie zomerdag, en het valt vooral op dat er veel bomen op de Heuvel staan. Daarnaast kon er ook aan de rand geparkeerd worden en is rechts de befaamde lindeboom zichtbaar.

Op 26 september 1924 onthulde Koningin Wilhelmina het standbeeld op deze plek op de Heuvel, nadat het door het gemeentebestuur van Tilburg was aangekocht omdat er in Den Haag een ruiterstandbeeld van Willem II was onthuld.

Om onbekende redenen werd rond 1920 in Den Haag een comité opgericht dat ijverde voor een nieuw beeld, een kopie van het bronzen ruiterstandbeeld van de koning zoals dat op het Place Guillaume II stond in Luxemburg (Willem II was behalve koning van Nederland ook groothertog van Luxemburg).

De maker van het oude standbeeld van Koning Willem II. heette Edouard François Georges, en was een leerling van de Belg Louis Royer. Hij kreeg een kleine 30 duizend gulden voor dit werk dat  in 1854 op het Buitenhof in De Haag onthuld werd.

De vier vrouwenfiguren op de hoeken van de hardstenen sokkel zijn zogenaamde allegorieën. Ze stellen voor: het koningschap (met kroon en scepter), de wetgeving (met de wet in de linker- en een pen in de rechterhand), de schoonheid (houdt een lauwerkrans omhoog), en de welvaart (met een hoorn des overvloeds en geldstukken). Op het voetstuk staan onder andere de plaatsen vermeld waar Willem II als militair overwinningen heeft behaald, waaronder Quatre-Bras, Waterloo, Hasselt en Leuven.

Mobiele versie afsluiten