Site pictogram Tilburgers.nl

Destijds: 1967 Rueckertbaan Postelse Hoeflaan

Foto Publieke Werken, Collectie Regionaal Archief Tilburg

Een foto uit de tijd toen de wijk ’t Zand net klaar was. De fotograaf van de gemeente Tilburg staat in de Postelse Hoeflaan en maakt een foto van de ‘modieuze’ bushalte aan het begin van die laan. Er staat overigens nu nog steeds een bushalte, wel iets anders van vorm dan deze bolvormige uit de eind jaren zestig van de vorige eeuw.

We kijken op de Rueckertbaan die toen ook net aangelegd was en zien rechts op de achtergrond het Mariaziekenhuis dat na een bouw van vier jaar in 1966 haar poorten opende.
De totale bouwkosten van het ziekenhuis bedroegen een slordige 27 miljoen gulden. Het ziekenhuis begon met 360 bedden op de verpleegafdeling, na afronding van de tweede fase zou dat verdubbeld worden. Het personeelsaantal bedroeg 370, ruim 1 persoon per patiënt.

Het ontwerp was van het architectenbureau dat ooit door Eduard Cuypers was opgezet en in jaren twintig van de 20e eeuw ook het Sint Elisabeth Ziekenhuis tekende. Ook de Kievitshorst is door het bureau ontworpen. De eerste directeur geneesheer was C. van ’t Hullenaar.
Links in de hoek zien we de Verpleegstersflat (Zusterflat) voor de leerling verpleegsters van het Maria-ziekenhuis. Deze flat stond dichtbij de Brugstraat en kwam in 1967 gereed. Omdat er een groot tekort aan verpleegsters was, werden leerlingen gepaaid met goede voorzieningen voor die tijd, zoals kost en inwoning.

Pas in 1974 kreeg de Rueckertbaan de naam van Rückert, daarvoor was het Dongenseweg. Johan Hendrik Everwijn Rückert (1879-1918) genoot een technische opleiding aan de KMA te Breda. Zijn werkzaamheden waren van civiel-technische aard. In januari 1913 in dienst kwam bij gemeentewerken van Tilburg. Zijn belangrijkste taak was het ontwerpen van een algemeen uitbreidingsplan, een voor die tijd zeer vooruitstrevend plan, dat pas in 1958 door een nieuw ontwerp werd vervangen. Hij was ook de bedenker van de Ringbanen. In 1917 werd zijn plan Rapport met betrekking tot het Algemeen uitbreidingsplan der Gemeente Tilburg, door de gemeenteraad aangenomen.

Mobiele versie afsluiten