Site pictogram Tilburgers.nl

Destijds: 1991 Emmapassage

De Emmapassage kort na de opening in 1991. Foto Rien Siers Collectie Regionaal Archief Tilburg

24 Oktober 1991. De Emmapassage is zojuist opgeleverd na een bouwperiode van meer dan een jaar.

Kadastrale kaart 1811-1832, minuutplan Tilburg, Noord Brabant, sectie L, eerste blad. Aangegeven zijn het landgebruik volgens de OAT en de aanwezige bebouwing in en in de directe omgeving van het plangebied. Uit het Archeologische rapport van Sweco.

De passage was een chique galerij die tevens de verbinding vormde tussen Stadhuisplein en Piusplein. Het winkelcentrum bood plaats aan zo’n dertig winkels en had een oppervlakte 5.400m². Boven is een parkeergarage aangelegd met ruimte voor meer dan 300 auto’s. Parkeren was mogelijk voor een tarief van 1,75 gulden per uur.

Voor het eerst was een rondje winkelen mogelijk. In 2019/2020 is de passage gesloopt en zijn ook de meeste winkels gesloopt om plaats te maken voor een vernieuwde Emmastraat en Frederikstraat. De naam Emmapassage is door de huidige eigenaar, Wereldhave, gehandhaafd.

Uit het archeologisch vooronderzoek uit het gebied (2017) “Van de oorspronkelijke bebouwing langs de Emmastraat is binnen het plangebied niets behouden gebleven. Vanaf het Piusplein gezien zijn aan de noordzijde van de straat slechts drie van de oorspronkelijke panden blijven bestaan, en is de Emmastraat ingekort tot de smalle gang die de oudere bebouwing scheidt van de Emmapassage. Oorspronkelijk heette de Emmastraat Vensche Pad, pas in 1900 werd de naam officieel vastgesteld, ook al bestond de straat al rond met midden van de negentiende eeuw. Aan het begin van die eeuw was het nog een voetpad dat de grenzen van de percelen volgde. De eerste bebouwing lijkt pas in de derde kwart van de 19de eeuw aan de noordzijde van de straat te ontstaan, wat dan meer of minder samenvalt met de opkomst van de textielfabriek van Goyarts op het terrein tussen de Emmastraat en de Heuvelstraat.”

Mobiele versie afsluiten