Site pictogram Tilburgers.nl

‘Deze carnaval lekt een klèn bietje op die van vurug jaor’

weerbericht‘t Hille jaor deur is van alles hier te beleve.
Mar, carnaval, dè zèn toch veural de daoge waor wij nòrtoe leve.
As ’t dan kerstmis en nieuwjaor is gewist, krège we al wir kriebels van dé schoône fist.

Bij ons in Brabant is het bij-mekaor veurmekaor, en iedereen doet gewôn mee, hoe meer ziele, hoe meer vreugd, zogezee.

Mar hoe komt et weer er dan ût te zien?
We vraogen ut an JeePee,
want die zegt dèttie ‘r verstaand van hee.

JeePee:
Deze carnaval lekt een klèn bietje op die van vurug jaor. Ge moet uw ègge noamelik goed aonkleeje, want het gaot waaie, en vanaf maondag wor ‘t kletsnat. Dus kèk mar ût dè ge gin klets oplôôpt! Vandaog (zaoterdag) is het drêûg mee heel veul zonneschèn en dan vooral in d’n ochtend. In de naacht begint het te gieten van de rèège; nie allin binnen van d’n drank, mar ook bèùte.

Op zondag kèn het dan nog een bietje nat zên. Mar het ziet er naor uit, dé ge drêûg naor Den Opstoet kunt kêke. Wel wor het zèèknat op moandag en dé geldt ook vûr de dinsdag, waarbij er dan zelfs natte sneûw ken valle. Het is koud én wèrm mee de carnaval, want het wor 11 tot 12 graoden op zondag en maondag, en mar 8 op deze zaoterdag en dinsdag.

Vurig joar begonnen we mee grèès wir op zaterdag en zondag, mar het bleef overwegend drêûg. Allin op zondagavond viel een bui. Mee 12 graoden was het een zaacht carnavalsweekend. Daorna ging het op maondag störmen en viele er stevige buien, waorbij de temperatuur naor beneje ging tot 10 graoden. Wel zagen we voor het irst de zon mee dit knotsgekke fist. Op dinsdag was het nog iets frisser en viel er in den ochtend en middag rèège en de zon was hem de hele dag gepeerd.

In 2015 was èègelek hetzelfde wir als het jaor daorvur in 2014, allin záten we toen al in maart. Twee jaor geleje was het half februari. We begonne toen op Valentijnsdag mee zacht wir bij 10 graoden. D’n bewolking overhirstte, mar het bleef drêûg. Op zondag én maondag was het schitterend mee veul zonneschèn en het werd een graod of 8 tot 9. In 2013 waar het wel aanders. De vingers vrôree gewôn van uw haande aaf. Elke dag viel er sneûw, behalve op dinsdag. De temperaturen laage in het weekend toen op zo’n 2 graoden in de middag, maar de daogen erna was dè rond het vriespunt. Deè is toch nie normaol!

In 2012 waar helemaol vrèmd, waant we begonnen op zaoterdag mee wérm wir bij 10 graoden. Daarnao begon het in de avond en naacht te gieten van de rèège; nie allin binnen van d’n drank, mar ook bèùte. Op zondag daorentege war ut gelék koud. Er vielen naomelik sneûw- en haogelbuien bij een graod of zes. Carnaval 2011 war hetzelfde als die van 2005: ge kon ‘t dûr een ringeske haolen. Elke dag scheen de zon heel veul uurkes en het bleef drêûg. De kwikstaanden lagen tussen de 6 en 9 graoden en veul wind waar er nie.

Zestien jaor geleje in 2001 waar ut koud en dè kwam ôok door sneûw- en de haogelbuien. Af en toe kreege we toen de zon nog effe te zien, en mee 3 tot 4 graoden overdag waar het toen wel bekeeke. Een jaor laoter waar het een stuk wèrmer mee 12 graoden, mar het waar ook zèèknat waant er viel rèège van meer dan 20 mm. De zon liet tevens verstek gaon en dè kunde zien aon het aantal zonuren: het waar mar één uurke in totaol. In 2003 hadden we èègelek hetzelfde weer allin wè minder rèège. Het waar veul bewolkt, mar de zon zágen we toch nog èffekes vooral op den maondag en dinsdag. Een jaor laoter waar het een stuk kouer, mee af en toe wè zon, vooral bij de kênderoptocht in Tilburg. Op de dinsdag kregen we toen wè sneûw en haogelbuien en carnaval 2004 sloot toen aaf mee wè rèège.

In 2006 waar het heel koud, waant vooral ’s naachts en smèèregesvrûg vriesde het als een tierelier mee -2 graoden. In het weekend waar het drôôg en veul zon, mar daarna werd het wè natter. Op zondag viel al een klèn sneûwbuitje, mar op den dinsdag waar ‘t allin mar sneû. Op die letste carnavalsdaogen van 2006 moesten we echt een wèrm pak aontrèkken of mekaar goed knuffelen waant aanders kréde het gewôôn niet wèrm.

In 2007 waar het allemal veul wèrmer mee 13 graoden op de zaoterdag en zelfs 14 op den dinsdag en een wind die van alle kaanten kwam. Er waar toen op die daoge ôôk heel veul zon te zien. Daor tussendeur waar het op zondag en maondag heel aanders en waar het gewôôn koud met een graod of 7 en ge keek allin mar tegen een grèze lucht aon.

In 2008 (2 februari) waar het heel aander wèhr. We begonne en èndigde slecht, maor daar tussendûr viel het wel mee. Op zaoterdag viel van alles: rèège, sneûw en haogelbuien en bij dit alles werd het nog 6 graoden. Zondag waar het al een bietje beter mee meer zon. Maor daorna waar het wir niks mee op maondag enkele buien en op dinsdag waar het kletsnat met de hele dag rèège en op het ende van de aovond zelfs wè onweer. Ut werd op de laotste dag toch nog een graod of 11.

Bovenstaonde hoeft verder vast gin ûtleg,
waant als de zon veul schènt, dan wordt het nog kaajschôôn zèg!
En mir vertel ik er nie van, waant als ’t nie ût komt, wè dan?

Allee, ge zult het weer vast zien of heure,
Mar nòdderaand nie maawe en nie zeure,
Het is têd veur ’t grote fist, zörgt dè ge nie wordt gemist.

Aláááááááááfff en veul leut mee de kaarnavaal. We vatte d’r intje !!!!!!

Het weermènneke ût het Knollevretersgat
25 februari 2017

Mobiele versie afsluiten