Site pictogram Tilburgers.nl

Diamant neemt La Poubelle over, de naam blijft

De bespreking over het samengaan van La Poubelle en Diamant, maandag 17 januari in de commissie ‘Economie’, trok heel veel belangstelling van Tilburgers. Het is dan ook een erg moeilijk proces geweest, omdat juist de meest kwetsbare mensen in Tilburg door La Poubelle worden opgevangen. Wethouder Jan Hamming: “Dit dossier gaat me aan het hart. We moeten ons realiseren hoeveel La Poubelle al voor de mensen in Tilburg heeft betekend. Ik heb enorm respect voor al die mensen die daar een beschermde plek hebben gevonden. Een fusie is enorm moeilijk voor deze mensen en zorgvuldigheid is gepast.”

Uitkomst is, dat alle beschermde werkplekken voor deze mensen behouden kunnen blijven. De negen mensen die ontslagen gaan worden, zijn nu werkzaam in de directie en organisatie en behoren niet tot de groep kwetsbaren voor wie La Poubelle zich inzet. De namen ‘La Poubelle’ en ‘De Pollepel’ blijven eveneens behouden, en zo ook ‘Ut Rooie Bietje’. Wel moet de ecologische tuin Ut Rooie Bietje verhuizen naar Koningshoeven, waar Diamant 1,5 hectare grond heeft die geschikt is voor tuinbouw.

De raadsleden stemden hiermee in, waarbij D66 opmerkte dat er geen gouden handdrukken mogen worden gegeven aan vertrekkende medewerkers.

Mobiele versie afsluiten