Site pictogram Tilburgers.nl

Diamantgroep neemt werk van La Poubelle over, Ut Rooie Bietje gaat verhuizen

Ut Rooie Bietje blijft, maar niet op deze locatie aan de Koningshoeven

De Diamantgroep en Stichting La Poubelle hebben het afgelopen half jaar de mogelijkheden onderzocht om samen te gaan. Inmiddels ligt er een ondernemingsplan, waarin de Diamantgroep de activiteiten van La Poubelle overneemt.

Het belangrijkste is dat de mensen die bij La Poubelle een gesubsidieerde baan hebben, aan het werk kunnen blijven. Dit is een harde garantie. Daar zijn alle partijen het over eens. Hierdoor is er voor 9 van de 31 reguliere medewerkers van La Poubelle geen plaats meer. Het gaat hier om mensen die voor het bestuur van de organisatie werken.  Deze 9 mensen krijgen een sociaal plan aangeboden om een andere baan te zoeken. La Poubelle en de Diamantgroep moeten daar samen voor zorgen. Wethouder Jan Hamming: “Het rijk bezuinigt fors op de budgetten voor dit soort ondersteuning. Het budget van ruim 27 miljoen euro loopt terug tot slechts 8 miljoen euro. Dit is volgens het college de beste garantie om het werk en de ondersteuning van de doelgroep van La Poubelle in de toekomst te garanderen. Het gaat om mensen die blijvend ondersteund moeten worden.”

La Poubelle biedt werk aan Tilburgers met meervoudige problemen en voor wie de gewone arbeidsmarkt onbereikbaar is. Deze mensen werken bijvoorbeeld in de goederenbank en kringloopwinkel, de Pollepel en Ut Rooie Bietje. De regering van Mark Rutte (VVD) wil dit werk niet meer financieel ondersteunen. Om het werk van La Poubelle en de Diamantgroep toch te kunnen behouden is deze fusie noodzakelijk.

La Poubelle wil ook dat Ut Rooie Bietje moet blijven bestaan. Het college vindt het belangrijker dat in ieder geval de medewerkers buiten kunnen blijven werken. Maar dat hoeft niet per sé bij de huidige locatie van Ut Rooie Bietje. De kwekerij van de Diamantgroep biedt ook voldoende mogelijkheden, er is zeker anderhalve hectare beschikbaar om een ecologische tuinderij in te richten. La Poubelle vindt het belangrijk dat het ecologische karakter van het werk behouden blijft. De Diamantgroep gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Dit besluit van het college van B&W is nog niet definitief. De raadscommissie Maatschappij vergadert hierover op 17 januari 2011.

Mobiele versie afsluiten