Site pictogram Tilburgers.nl

Discussie naar aanleiding van Zembla-uitzending over regiotaxi

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 6 april van dit jaar (zie hier onder) heeft wethouder Marjo Frenk, die voor de inhuur van de regiotaxi verantwoordelijk is, een brief gestuurd naar de gemeenteraad, waarin zij haar reactie op de uitzending geeft. In de uitzending van Zembla heeft noch zij, noch de gemeente Tilburg willen reageren, omdat zij vond dat de verslaggeving van Zembla te suggestief was. Vanmiddag stond de kwestie op de agenda vande commissie ‘Maatschappij’.

In de brief staat onder andere : “Gemiddeld ontvangen wij 150 klachten per maand, op een totaal aantal ritten van 50.000. Van deze 150 klachten is 80% gegrond verklaard, dit is 0,24% van het totaal aantal gereden ritten.” Hierop voegde Marjo Frenk toe: “Schrijnende gevallen zijn heel vervelend maar over het algemeen gaat het goed.” Maar daar nam Bart van de Camp, namens de SP, geen genoegen mee: “Het is de zoveelste keer dat we regiotaxi op tafel hebben. Iedereen klaagt er over en het wordt niet opgelost. Wethouder, laat zien waar het fout gaat en kom met een voorstel om het op te lossen. Het is niet zo dat er geen klachten zijn, want die zijn er heel veel. Mensen klagen alleen niet meer omdat het niet helpt, dat hoor je mensen in de uitzending ook zeggen.”

Jan Esman, PvdA, valt hem bij: “Volgens de tussenrapportage van DVG (De Vier Gewesten B.V.) over het afgelopen jaar en de eerste vier maanden van 2012, zijn er in die periode gemiddeld 26.000 ritten per maand geweest, waarvan 534 keer de taxi niet kwam opdagen, 3.500 keer de taxi meer dan een half uur te laat was en 150 ritten zelfs tot 2,5 uur te laat kwamen. 3.600 keer per maand duurde een rit langer dan het afgesproken half uur. Dit zijn meer dan 7.600 ritten die niet zijn verlopen zoals met de gemeente in het contract is afgesproken.

Ook zijn er veel klachten over de serviceverlening van de chauffeurs. Het schijnt volgens de Zembla-uitzending een regel te zijn dat chauffeurs na drie minuten wachten op een cliënt, mogen vertrekken. Excuses voor te laat komen doen ze meestal niet. De vraag is dan ook, of alle chauffeurs gekwalificeerd zijn. Daar antwoordde Marjo Frenk op: “Ik ga er van uit dat alle chauffeurs gekwalificeerd zijn, maar daar wil ik nog wel nader onderzoek naar doen.” Overigens is een chauffeurskwalificatie (CCV Taxichauffeur) voor €134,- in twee maanden te behalen.

Beide raadsleden stelden voor om boetes op te leggen aan het taxibedrijf als deze de afspraken niet nakomt. Maar Marjo Frenk schoof dit ter zijde: “In de toekomst kunnen we erover nadenken hoe we het anders gaan doen. Er loopt nu een klanttevredenheids-onderzoek en er is ook een 0800-nummer voor klachten. Ik krijg zelfs ansichtkaarten met klachten, maar ook soms dat mensen heel tevreden zijn.”

De uitzending:

Mobiele versie afsluiten