Site pictogram Tilburgers.nl

Discussie over La Poubelle uitgesteld, jaarrekening 2012 ’ter kennisgeving’ aangenomen

La Poubelle ligt aan de Hoevense Kanaaldijk
La Poubelle, onderdeel van Diamantgroep

Maandagmiddag kreeg de commissie Sociale Stijging de jaarrekening 2012 en begroting van La Poubelle, dat sinds enkele jaren onderdeel is van de Diamantgroep, te bespreken. Meerdere raadsleden waren blij met het positieve resultaat van La Poubelle en vonden het prima dat de stichting dit geld bewaart voor slechtere tijden, hoewel ook de vraag rees hoe groot dit ‘weerstandsvermogen’ dan moet zijn.

Cécile Franssen, VVD, riep op om financieel zuiver te handelen en wil graag dat La Poubelle het overschot teruggeeft aan de aandeelhouders, ofwel: de gemeente, aangezien de gemeente nog elk jaar ruim €1,8 miljoen subsidie aan La Poubelle betaalt. Als enige stelde zij vragen bij de jaarrekening: “We vragen ons af hoe het zit met de grond en pand, hoe is dit in de jaarrekening verwerkt?” Dit werd door de voorzitter afgedaan als een te technische vraag met als kanttekening dat de wethouder Auke Blaauwbroek dit wel zijdelings mocht beantwoorden. Maar hierop kreeg zij geen echt antwoord.

In de jaarrekening staat summier een post “Gebouwen en Terreinen” met een boekwaarde van €733.509,- en met een afschrijving van €349.270,- zonder dat duidelijk wordt, welke terreinen en gebouwen hier bedoeld worden. Het pand en de grond aan de Havendijk, dat in 1998 werd gekocht voor ruim €713.000,- (1,5 miljoen gulden) is nog steeds eigendom van stichting La Poubelle, maar is eveneens niet in deze jaarrekening te vinden.

Mohamed Azzougarh van de Partij van Tilburg bracht nog in : “Het positief saldo van La Poubelle valt op. goed dat het opgegaan is in groter geheel. Jammer dat niet iedereen in La Poubelle meegegaan is, die mensen hadden dus toch een baan aangeboden kunnen krijgen”

La Poubelle 1Ook Joris Bengevoord vond dat het unieke karakter van La Poubelle moest worden behouden, “maar hoe gaat het nu met de integratie van mensen die bij La Poubelle werken en werkten? vroeg hij.

De commissie besloot deze jaarrekening ’ter kennisgeving’ aan te nemen, maar niet ’ter goedkeuring’, aangezien aan het eind van dit jaar er nog een bredere discussie zal worden gevoerd over het sociaal functioneren van de Diamantgroep.

Mobiele versie afsluiten