Site pictogram Tilburgers.nl

Discussie over verhuizing bibliotheek naar de Spoorzone

d4-20mm-lochal-station-poezen-051De fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD), Hans Smolders (LST) en Auke Blaauwbroek (PvdA) willen een discussie over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone.

In een brief aan de voorzitter van de commissie Vestigingsklimaat schrijven deze drie raadsleden: “Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hoorden we de wethouder zeggen dat in november besluitvorming volgt over de bibliotheek en in december/januari besluitvorming over het stadhuis en het winkelrondje. We hebben de indruk dat het college koste wat het kost de bibliotheek naar de Spoorzone wil laten verhuizen. De bibliotheek is zelfs nu al in de Spoorzone actief.

Zij hebben hierdoor de indruk dat het college over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek met een gespleten tong praat. In het coalitieakkoord staat dat pas van verhuizing van de bibliotheek sprake kan zijn als blijkt dat ook ondernemers zich er willen vestigen. In de Perspectiefnota staat echter dat het college de bibliotheek als trekker ziet voor het gebied.

“Door het college wordt alom mist gecreëerd. Wij zien gebeuren dat onder dekking van die mist de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone wordt doorgedrukt.” stellen zij. Daarom vragen de VVD, LST en de PvdA om een discussie over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek en stellen zij een aantal vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

  • Is de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone in feite al beklonken?
  • In het coalitieakkoord staat dat de bibliotheek naar de Spoorzone-LocHal kan gaan als er zich ondernemers vestigen. Van wat voor soort ondernemerschap moet sprake zijn en over welke omvang hebben we het dan? Het zal toch niet zo zijn dat het college zegt: “We gaan -misschien samen met Volker Wessels- het Tilburg Trade Center opzetten. Daarom is er voldoende ondernemerschap en kan de bibliotheek naar de LocHal verhuizen.”
  • Welke volgorde in de tijd wordt gehanteerd bij een mogelijke verhuizing? Volgens het coalitieakkoord zullen er eerst echte ondernemers moeten zitten voordat de bibliotheek verhuist.

De discussie wordt gehouden in de commissievergadering Vestigingsklimaat van maandag 29 september.

Mobiele versie afsluiten