Site pictogram Tilburgers.nl

Discussie over verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wierhof nog steeds niet ten einde

De discussie over de mogelijke verhuizing van enkele afdelingen voor verslavingszorg van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof, was vorige week afgebroken wegens tijdgebrek. Op maandag 17 december stond dit onderwerp daarom opnieuw op de agenda van de commissie ‘Maatschappij’. Opnieuw was de publieke tribune vol gestroomd met buurtbewoners van Jan Wier, gewapend met zelfportretten van hun kinderen.

Aangezien de veiligheid van de buurt een rode draad vormt in de discussie over de komst van cliënten die medicinale heroïne en methadon verstrekt krijgen, was burgemeester Peter Noordanus ook aangeschoven bij de commissievergadering. Volgens hem wordt het zelfs veiliger in de buurt van Jan Wier zonder de aanwezigheid van GGZ Breburg, die hier weggaat, en met de afdelingen van Novadic-Kentron: “We moeten beheersafspraken maken die niet ‘in papier verzinken’. Ik neem zelf de verantwoordelijkheid en zie mogelijkheden. Wethouder Marjo Frenk en ik moeten dit verder uitpraten en regelen met de omwonenden. In het Collegebesluit zit duidelijke koppeling: verhuizing van GGZ Breburg uit Jan Wier moet afgerond zijn voordat Novadic-Kentron er in komt.”

Deze toezegging overtuigde een groot deel van de raadsleden, en de bewoners op de publieke tribune, niet. Alleen GroenLinks, D66 en PvdA schaarden zich achter het college. Wel is er een meerderheid te vinden voor het idee van hoogleraar Cyrille Fijnaut, om een ‘stadsbrede commissie’  in te stellen, die moet onderzoeken waar in de stad plaats is voor zorginstellingen die een sociale impact hebben op een wijk, zoals verslavingszorg en psychische zorg. Maar of die commissie nu eerst moet worden opgericht en het besluit over de verhuizing van Novadic-Kentron hier op moet wachten, daarover zijn de meningen verdeeld.

Joost van Puijenbroek van Trots wierp de vraag op of er een ‘roll-back’-mogelijkheid was: of de verhuizing van Novadic-Kentron nog was terug te draaien als zou blijken dat er meer overlast in de wijk Armhoef wordt gemeld dan de burgemeester nu voorstelt. Volgens Joris Bengevoord (GroenLinks) kan de burgemeester altijd ingrijpen en zelfs de instelling sluiten als het mis zou gaan.

De discussie draaide nog een tijd lang om deze vraag, totdat de burgemeester zich er in mengde in een poging om voor- en tegenstanders dichter bij elkaar te brengen: “Ik wil niet de zorg van burgers ondermijnen. Ook neem ik GGZ Breburg kwalijk dat zij niet eerder verantwoordelijkheid heeft genomen toen hun cliënten overlast veroorzaakten. Terecht komen jullie (richting de tribune) daartegen in verweer. Maatschappelijke instellingen moeten zich realiseren dat de stad ruimte moet bieden en moeten zich bewust zijn van positie in de buurt. Ik heb voldoende instrumenten in handen om in te grijpen. Ik stel een contract voor en Novadic-Kentron zal dit moeten naleven zodat de omgeving op orde komt en blijft. Ik denk dat de nieuwe situatie een verbetering zal zijn. We zullen wensen en bedenkingen horen en definitief besluit zal vast wel in de raad behandeld worden. Is aan u, met de wethouder verder, maar niet vrijblijvend wat mij betreft. We hebben allemaal ook de verantwoordelijkheid om mensen die zorg nodig hebben die zorg ook te bieden.”

Besloten werd, dat wethouder Marjo Frenk met een nieuw voorstel moet komen waarin alle opmerkingen en wensen van de raadsleden verwerkt zijn. In plaats van een collegebesluit wordt het een raadsbesluit waar de raad over zal moeten stemmen. Dit zal gebeuren in de gemeenteraad van 14 januari óf van 4 februari 2013, want het is nu nog niet zeker wanneer het nieuwe voorstel klaar is.

Mobiele versie afsluiten